Wyzwanie:

Jak będzie rozwijał się rynek rozwiązań mobilnych w B2B?

Zgłosiła się do nas międzynarodowa firma działająca w branży IT oraz najnowszych technologii. Poszukiwała badaczy rynku i doradców biznesowych, którzy posiadają doświadczenie w tym szybko rozwijającym się segmencie. Zlecona nam analiza potencjału rynku rozwiązań mobilnych dotyczyła rynku business-to-business (B2B).

Poddaliśmy analizie średnie i duże przedsiębiorstwa, by na koniec projektu móc określić stopień wykorzystania rozwiązań mobilnych przez te firmy oraz określić dalsze kierunki rozwoju rynku. W szczególny sposób przyjrzeliśmy się tematowi stosowania w biznesie modelu BYOD (Bring Your Own Device), czyli możliwości wykorzystywania urządzeń prywatnych do celów służbowych.

Rozwiązanie:

Analiza potencjału rynku rozwiązań mobilnych

Zastosowaliśmy podejście, które gwarantowało uzyskanie najbardziej wiarygodnych wyników. Badaniem objęliśmy średnie oraz duże przedsiębiorstwa reprezentujące różne branże. Uwzględniliśmy zarówno firmy działające w sektorze publicznym, jak też prywatnym. W badaniu wzięły udział tylko te firmy, które posiadają własny dział IT lub zatrudniają osobę odpowiedzialną za sprawy związane z IT. Z zatrudnionymi w tych firmach decydentami w obszarze IT zrealizowaliśmy aż kilkaset wywiadów. By zapewnić skuteczność i utrzymać krótki termin realizacji badania, posłużyliśmy się techniką wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI).

Efekt:

Diagnoza rynku i porównanie z innymi krajami

Przeprowadzona przez nas analiza pozwoliła dotrzeć do wielu ciekawych i ważnych informacji o polskim rynku rozwiązań mobilnych. Udało się na przykład oszacować, w jakim stopniu międzynarodowe trendy związane z mobilnością są obecne na lokalnym rynku. Dało to podstawy do zidentyfikowania tematów, które mogą stanowić szanse rozwojowe dla firm z tej branży.

Dane z badania zostały ponadto porównane z wynikami zdobytymi dla poszczególnych rynków zagranicznych, które były objęte badaniem na wcześniejszych etapach projektu. W konsekwencji została uchwycona specyfika polskiego rynku na tle innych krajów.

W szczególności, wyniki badania i analiza potencjału rynku rozwiązań mobilnych pozwoliły zdiagnozować:

  • stopień mobilności średnich i dużych firm w Polsce,
  • powody wdrażania strategii mobilnych,
  • korzyści wprowadzania rozwiązań mobilnych oraz przeszkody z tym związane,
  • obawy przedsiębiorstw przed korzystaniem z mobilności.

    Napisz do nas

    Najnowsze case study

    Przewiń do góry