Wyzwanie:

Stworzenie wiarygodnego biznesplanu

Naszym klientem był fundusz Venture Capital, który zajmuje się inwestowaniem w przedsiębiorstwa o wysokim potencjale wzrostu w sektorze energetycznym. Fundusz potrzebował wsparcia profesjonalnej firmy badawczej oraz konsultantów biznesowych znających specyfikę branży. Analiza potencjału rynku energetycznego miała zostać przeprowadzona w obszarze efektywności energetycznej, na etapie projektowania inwestycji.

Rozwiązanie:

Analiza potencjału rynku energetycznego i płynące z niej wnioski praktyczne

Uzgodniony z klientem zakres zadań obejmował kilka elementów:

  • weryfikacja założeń na temat wielkości i potencjału rynku,
  • badanie otoczenia konkurencyjnego,
  • analiza potencjału rynku energetycznego (w segmencie efektywności energetycznej),
  • opracowanie danych potrzebnych do stworzenia biznesplanu.

Na rzecz naszego klienta pracowało dwóch doświadczonych konsultantów, którzy dzięki swojej wiedzy zdołali szybko i sprawnie przeprowadzić badanie rynku oraz analizę i wnioskowanie. Przyjrzeli się dynamice rozwoju rynku energetyki, przeanalizowali rozwiązania obecnie funkcjonujące w branży, a następnie zidentyfikowali nisze rynkowe. Na tej podstawie opracowali kilka możliwych scenariuszy przeprowadzenia projektu inwestycji i zasugerowali najlepsze rozwiązania.

Efekt:

Identyfikacja najlepszego scenariusza inwestycji

Fundusz Venture Capital otrzymał od PMR Consulting & Research kompletną dokumentację na temat możliwości przeprowadzenia planowanej inwestycji. Uzyskane dane pozwoliły mu lepiej zrozumieć otoczenie biznesowe oraz zweryfikować swój biznesplan. A to z kolei umożliwiło zminimalizowanie ryzyka związanego z inwestycją i osiągniecie lepszych wyników finansowych.

    Napisz do nas

    Najnowsze case study

    Przewiń do góry