Analiza polskiego rynku DIY wraz z prognozami rozwoju

Dla globalnej sieci sklepów DIY opracowaliśmy analizę rynku produktów wykończeniowo-budowlanych w Polsce. W ramach projektu m.in. obliczyliśmy wartość rynku i przygotowaliśmy 3-letnią prognozę rozwoju dla rynku DIY w Polsce.

Potrzeby klienta

Dla jednej czołowych sieci DIY działających na rynku polskim przygotowaliśmy analizę rynku produktów remontowo-wykończeniowych, która wsparła klienta w planowaniu strategicznym przyszłych kierunków rozwoju. 

Cele projektu

 • określenie perspektyw rozwoju dla rynku DIY,
 • zidentyfikowanie najbardziej perspektywicznych kanałów dystrybucji i segmentów produktowych,
 • monitoring konkurencji.

Szczegóły projektu

Na bazie panelu 220 czołowych graczy rynkowych, analitycy i specjaliści w dziedzinie modelowania ekonometrycznego PMR zbudowali model rynku DIY w Polsce. Model objął 9 kanałów dystrybucji zdefiniowanych przez klienta:

 1. Duże sieci DIY
 2. Niezależne sklepy
 3. Hurtownie
 4. Składy budowlane
 5. Sieci meblowe i wyposażenia wnętrz
 6. Sieci specjalistyczne
 7. Sklepy spożywcze
 8. Dyskonty niespożywcze
 9. Sprzedaż internetowa

W przypadku firm działających w segmencie omnichannel, dokonaliśmy podziału sprzedaży na stacjonarną i internetową, wykorzystując skonstruowane przez PMR algorytmy uwzględniające m.in. liczbę odsłon poszczególnych witryn oraz wyniki badań konsumenckich dotyczących popularności poszczególnych e-sklepów.

Na podstawie analizy oferty poszczególnych graczy dokonaliśmy również segmentacji produktowej każdego gracza w podziale na 19 głównych kategorii produktowych. Podczas analizy ofert graczy rynkowych wykorzystano metody:

 • store check (wizyty badaczy w sklepach),
 • web scraping (masowa analiza zawartości stron WWW graczy rynkowych).

Przez połączenie procesu modelowania ekonometrycznego, przeprowadzonego przez wyspecjalizowany w tym zakresie zespół, z wiedzą branżową naszych analityków rynku, przygotowaliśmy również 3-letnie prognozy rozwoju dla rynku produktów remontowo-wykończeniowych oraz głównych kanałów dystrybucji i segmentów produktowych.

Po zidentyfikowaniu kluczowych czynników determinujących sytuację na rynku oraz w jego poszczególnych kanałach i segmentach opracowaliśmy szeroki zestaw danych reprezentujących te informacje. Następnie wykorzystaliśmy go do obliczania modeli ekonometrycznych z wykorzystaniem regresji wielorakiej (metoda najmniejszych kwadratów) oraz wybraliśmy najlepsze z nich pod względem jakości statystycznej i zgodności z wiedzą rynkową.

Store check opiera się na wizycie badacza w wybranych sklepach i polega m.in. na spisie sprzedawanych towarów. Metoda ta służy głównie do określenia udziałów poszczególnych marek produktów oraz ustalenia średnich cen produktów.

Rezultaty

Klient otrzymał macierzowy model rynku w pliku xls, zawierający wartość rynku produktów remontowo-budowlanych w podziale na kanały dystrybucji i segmenty produktowe w latach 2017-2021 oraz prognozy rozwoju na lata 2022-2024. Forma modelu umożliwia samodzielną pracę klienta na danych, w tym automatyczne przeliczenia po modyfikacji założonych parametrów oraz generowanie dodatkowych zestawień.

Przygotowaliśmy również obszerny raport w formie prezentacji, który poza analizą kluczowych danych z modelu umożliwia klientowi poznanie głównych czynników wpływających na rynek produktów remontowo-wykończeniowych, takich jak sytuacja makroekonomiczna, sytuacja na rynku mieszkaniowym i wojna w Ukrainie. Raport przedstawia również dokładną analizę największych graczy na polskim rynku produktów remontowo-budowlanych.


BRANŻA: Budownictwo, Handel i FMCG
KRAJ: Polska
TYP PROJEKTU: Obliczanie wielkości rynku, Prognozowanie gospodarcze, Raport rynkowy, Baza danych, Analiza branżowa na zlecenie

  Napisz do nas

  Najnowsze case study

  Przewiń do góry