Analiza otoczenia konkurencyjnego i szans rozwoju na rynku kosmetycznym w Białorusi

Klient, będący liderem na rynku kosmetyków w kanale sprzedaży bezpośredniej, zlecił PMR przeprowadzenie analizy otoczenia konkurencyjnego na białoruskim rynku kosmetyków w kanale sprzedaży bezpośredniej.

Cel analizy rynku

Rezultaty analizy miały wesprzeć klienta w optymalizacji aktualnej strategii sprzedaży. Analiza konkurencji i szans rozwoju na rynku, miała także stanowić solidną bazę dla opracowania nowej strategii rozwoju na najbliższe lata.

Metodologia PMR

Przeprowadzona przez PMR analiza otoczenia konkurencyjnego, zawierała kompletną i najbardziej aktualną wiedzę na temat głównych graczy na rynku kosmetyków w kanale sprzedaży bezpośredniej na Białorusi. Przede wszystkim, w ramach projektu przygotowano analizę benchmarkową oferty produktowej głównych konkurentów. Przeanallizowano także modele dystrybucji i marketingu konkurencji. Przygotowane profile firm dostarczyły wiedzy na temat zasięgu działania dystrybutorów i zasad współpracy z siecią sprzedaży bezpośredniej. Zebrano także informacje dotyczące docelowej grupy klientów oraz najlepiej sprzedających się produktów na białoruskim rynku.

Efekt badania

Badanie dostarczyło klientowi wiedzy przydatnej do podjęcia dalszych decyzji biznesowych dotyczących rozwoju oferty produktowej. Analiza otoczenia konkurencyjnego pozwoliła także zoptymalizować strategię sprzedaży na tym rynku. Dodatkowo klient uzyskał pełniejsze zrozumienie modeli działania konkurencji, najnowszych trendów na analizowanym rynku. Pozwoli to na lepsze pozycjonowanie marki na rynku i osiągnięcie sukcesu rynkowego.

    Napisz do nas

    Najnowsze case study

    Scroll to Top