Case studies - 10 lipca 2023

Zrozumienie użytkowników dermokosmetyków w Europie Środkowo-Wschodniej i poza nią

Dla globalnego producenta z branży kosmetycznej przeprowadziliśmy zakrojone na szeroką skalę badanie konsumentów dermokosmetyków w Europie Środkowo-Wschodniej oraz Grecji i Wielkiej Brytanii. W projekcie zastosowaliśmy zarówno podejście ilościowe (ankiety internetowe), jak i jakościowe (wywiady pogłębione i zakupy w sklepie).

Cele projektu

Głównym celem projektu było lepsze zrozumienie użytkowników dermokosmetyków na mniej poznanych rynkach naszego Klienta.

 

Aby osiągnąć ten cel, w badaniach przeprowadzonych na każdym z siedmiu rynków (Bułgaria, Czechy, Grecja, Węgry, Polska, Rumunia, Wielka Brytania) pytaliśmy konsumentów o:

 

  • ich motywacje zakupowe,
  • czynniki brane pod uwagę przy wyborze produktów,
  • kanały zakupu oraz cenę wrażliwość.

Dodatkowo w toku badań jakościowych poznaliśmy ścieżkę i zwyczaje zakupowe konsumentów.

Szczegóły projektu

Projekt składał się z dwóch etapów:

 

  1. badań ilościowych
  2. badań jakościowych


W fazie ilościowej przeprowadzono badania internetowe (CAWI) wśród konsumentów dermokosmetyków na siedmiu rynkach. Dobór uczestników badania został precyzyjnie zdefiniowany ze względu na płeć, wiek, miejsce zamieszkania, status społeczno-zawodowy, a także role pełnione w procesie zakupu dermokosmetyków.

 

W badaniu wzięło udział łącznie 7011 respondentów (po około 1000 z każdego rynku). Na podstawie wyników tego etapu przeprowadzono segmentację, która wyłoniła profile osób, które stały się podstawą drugiego etapu badań.


Część jakościowa (drugi etap) badania opierała się na dwóch filarach – przeprowadzeniu indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z wybranymi w poprzednim etapie profilami konsumentów oraz przeprowadzeniu sesji shop-along.

 

W sumie przeprowadzono 170 wywiadów i 70 sesji zakupowych. Wszystkie wywiady zostały poddane transkrypcji, w wyniku czego analizie poddano ponad 3500 stron materiałów.

Rezultaty projektu

Efektem badania było łącznie 8 raportów: siedem odrębnych raportów dla każdego kraju objętego badaniem oraz raport globalny.

 

W każdym z raportów wyniki badań ilościowych zostały wzbogacone spostrzeżeniami uzyskanymi w fazie badań jakościowych. Raporty zawierały podsumowanie zawierające kluczowe ustalenia i rekomendacje, a także sekcje dotyczące struktury i profili nabywców, ich zachowań i zwyczajów, postrzegania i stosowania dermokosmetyków, ścieżki zakupowej, charakterystyki rynku i cen oraz postrzegania marek i producentów. Łącznie przygotowano około 1000 stron raportów.

 

Ze względu na skalę badania i objętość zebranego materiału, dodatkowym efektem było utworzenie na podstawie danych dashboardu, umożliwiającego dalszą eksplorację danych i dodatkowe wizualizacje.

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Agnieszka Skonieczna

Retail Business Unit Director 

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, akceptujesz politykę prywatności i wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.