Case studies - 23 listopada 2017

Wywiady pogłębione z lekarzami na temat leków sierocych

Międzynarodowa firma farmaceutyczna (specjalizująca się w rozwoju innowacyjnych terapii ratujących życie) po raz kolejny zwróciła się do PMR Consulting & Research z prośbą o wsparcie badawcze – przeprowadzenie wywiadów pogłębionych z czeskimi lekarzami na temat leków sierocych

Cele projektu

Klient chciał poznać opinie czeskich lekarzy wąskiej specjalizacji na temat jednego ze swoich produktów medycznych.

Szczegóły projektu

W ramach projektu przeprowadziliśmy wywiady pogłębione z lekarzami na temat leków sierocych, by odpowiedzieć na potrzeby naszego klienta, w tym:

 

  • zbadać typowe ścieżki leczenia pacjentów,
  • zrozumieć obecnie stosowane sposoby leczenia konkretnych chorób,
  • określić poziom dostępności terapii oferowanej przez naszego klienta,
  • zidentyfikować status refundacji,
  • poznać bariery korzystania z leków naszego klienta.

 

W Czechach nie istnieją oficjalne statystyki dotyczące populacji chorych i placówek zajmujących się badanym rodzajem terapii. Dlatego pierwszym wyzwaniem stojącym przed naszymi badaczami było zidentyfikowanie i pozyskanie do badania odpowiednich respondentów. Niezwykle pomocna na tym etapie okazała się dobra znajomość rynku medycznego w Czechach i nasz zespół doświadczonych rekruterów. Dzięki temu szybko przeszliśmy do realizacji kolejnych faz projektu.

 

Zdecydowaliśmy się na wywiady pogłębione z lekarzami, by jak najlepiej poznać rynek leków sierocych. Wywiady były realizowane przez moderatorów mających wiedzę o lokalnym systemie opieki zdrowotnej, którzy mogli swobodnie dyskutować z respondentami i pogłębiać zagadnienia kluczowe z perspektywy klienta.

Rezultaty projektu

Wynikiem badania był komplet informacji niezbędnych do stworzenia przez naszego klienta planów biznesowych oraz strategii rozwoju:

 

  • szczegółowa wiedza na temat rynku leków sierocych w Czechach,
  • rzetelne dane na temat systemu opieki zdrowotnej w Czechach,
  • praktyczne rekomendacje i wskazówki od ekspertów PMR.

Dzięki wynikom badania nasz klient lepiej poznał potrzeby pacjentów oraz lekarzy na czeskim rynku. Bazując na uzyskanych wnioskach, mógł dostosować strategię komunikacyjną do lokalnych realiów oraz potrzeb zarówno pacjentów, jak też lekarzy. A w konsekwencji uzyskał możliwość zwiększenia efektywności prowadzonych w Czechach działań sprzedażowych.

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Agnieszka Skonieczna

Retail and Pharma Business Unit Director