Case studies - 14 kwietnia 2016

Wejście na rynek usług medycznych w Polsce i strategia wzrostu sprzedaży

Nasz klient – dostawca usług z zakresu opieki zdrowotnej z Europy Zachodniej, z sukcesem działający na polskim rynku – chciał zdywersyfikować swoją działalność w Polsce i poszerzyć ją o nowe rentowne obszary. Rozważał wejście na rynek usług medycznych w Polsce, ale nie orientował się, jakie perspektywy stoją przed tą branżą.

Cele projektu

Zadaniem zaangażowanych do współpracy konsultantów PMR było wskazanie najbardziej atrakcyjnych kierunków rozwoju dla firmy klienta.

Szczegóły projektu

Nasz zespół zrealizował 3-etapowy projekt, składający się z usług badawczych, analitycznych i doradczych.

 

 1. Zgromadzenie danych i analiza rynku usług medycznych w Polsce, wraz z identyfikacją oraz omówieniem ośmiu potencjalnie interesujących obszarów do dalszej analizy.
 2. Pogłębiona analiza wybranych obszarów i ich ocena pod kątem:
  • epidemiologii,
  • umów z NFZ,
  • liczby obiektów w Polsce,
  • rozłożenia regionalnego obiektów w Polsce,
  • rentowności wybranych procedur w każdym z obszarów,
  • struktury własnościowej dostępnych obiektów (potencjał do przejęcia),
  • wyników finansowych.
 3. Doradztwo w zakresie najlepszej strategii wejścia na rynek oraz przedstawienie dostępnych opcji: inwestycja typu greenfield, współpraca z publicznymi szpitalami lub przejęcie.
Rezultaty projektu

Zespół PMR dostarczył klientowi nie tylko wiele szczegółowych danych na temat rynku usług medycznych, ale też konkretnych rekomendacji. Wskazał te segmenty rynku usług medycznych, które zapewnią pożądany zwrot z inwestycji oraz sukces całościowego planu ekspansji. By lepiej wesprzeć klienta w realizacji jego planów, nasz zespół opracował ponadto scenariusze dalszego działania.

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Agnieszka Skonieczna

Retail and Pharma Business Unit Director