Case studies - 24 maja 2017

Wejście na rynek szczepionek w Europie

Jak przeprowadzić wejście na rynek szczepionek w wielu krajach równocześnie?

Firma wytwarzająca produkty farmaceutyczne planowała wejście na rynek szczepionek i zaoferowanie odbiorcom z Unii Europejskiej nowego produktu. By lepiej przygotować się do działań sprzedażowych i marketingowych, zaangażowała PMR Consulting & Research do przeprowadzenia szeroko zakrojonej analizy rynków europejskich.

Cele projektu

Skonstruowanie efektywnej strategii wprowadzenia nowej szczepionki na rynek. Podstawą do zbudowania strategii miały stać się dane na temat preferencji odbiorców, otoczenia konkurencyjnego i potencjału rozwoju rynku.

Szczegóły projektu

Nasi badacze oraz konsultanci przeanalizowali kluczowe obszary i zagadnienia mające wpływ na projekt inwestycyjny planowany przez naszego klienta:

 

  • popyt na nową szczepionkę,
  • farmaceutyki obecnie stosowane w celu zapobiegania analizowanym infekcjom,
  • preferencje zakupowe odbiorców,
  • dane epidemiologiczne,
  • prognozy gospodarcze,
  • otoczenie konkurencyjne,
  • najbardziej efektywne narzędzia marketingowe i sprzedażowe.

Każdy z tych obszarów został przeanalizowany zarówno dla indywidualnego kraju, jak i ogółem dla regionu. W czasie realizacji tego projektu badacze PMR zgromadzili dane wtórne, a następnie uzupełnili je danymi pierwotnymi z wywiadów przeprowadzanych równocześnie w kilku krajach.

Rezultaty projektu

Klient otrzymał od PMR Consulting & Research raport prezentujący dogłębną wiedzę na temat rynku szczepionek w każdym z badanych krajów. Ważną częścią raportu były konkretne rozwiązania w zakresie promocji i sprzedaży, które należy zastosować, aby proces wejścia na nowe rynki był najbardziej skuteczny, a ryzyko biznesowe zminimalizowane.

 

Nasze rekomendacje pozwoliły klientowi przygotować i rozpocząć sprzedaż nowego produktu na rynkach Europy Zachodniej oraz Środkowo-Wschodniej.

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Agnieszka Skonieczna

Retail and Pharma Business Unit Director