Case studies - 10 sierpnia 2023

Transformacja połączonych firm ubezpieczeniowych w Niemczech

Technologie: Customer Service, CRM

Cele projektu

W wyniku połączenia się dwóch niemieckich firm ubezpieczeniowych, pierwszej – specjalizującej się w indywidualnych ubezpieczeniach na życie i zdrowie oraz drugiej – specjalizującej się w ubezpieczeniach nieruchomości, powstała firma z nową ofertą ubezpieczeń dla konsumentów. 

 

Obie firmy sprzedawały swoje produkty głównie przez agentów i pośredników ubezpieczeniowych. Sprzedaż agencyjna malała z każdym rokiem. Klienci coraz częściej kupowali ubezpieczenia w sieci. Malała również skuteczność agentów ubezpieczeniowych – kurczącej się i starzejącej się grupy zawodowej. Połączona firma podjęła decyzję o rozwoju elektronicznego kanału sprzedaży, budowie relacji i sprzedaży produktów bezpośrednio konsumentom. 

Szczegóły projektu

Firma podjęła próbę wdrożenia gotowych, dostępnych na rynku rozwiązań informatycznych. Ograniczenia tych rozwiązań i brak spójnej wizji potrzebnych funkcjonalności zakończył pierwszą inicjatywę niepowodzeniem. 

 

Członek zarządu odpowiedzialny za informatykę (CIO) otworzył nowy, trwający dwa lata projekt, w którego trakcie pod naszym nadzorem technicznym i wykonawczym powstało rozwiązanie spełniające potrzeby firmy. W ramach prac dla klienta opracowaliśmy koncepcję i projekt wdrożenia oraz stworzyliśmy centrum kompetencyjne monitujące i wspierające realizację wieloetapowych prac realizowanych przez pięciu głównych dostawców.  

Rezultaty projektu

Nowe rozwiązanie oparte na systemach typu Customer Service oraz CRM umożliwiło równoczesną sprzedaż nowych produktów przez agentów i bezpośrednio do klientów. Agenci uzyskali dostęp do lepiej opracowanych i przejrzystych informacji o produktach. Konsumenci uzyskali możliwość samodzielnego dopasowywania oferowanych produktów do własnych potrzeb.  

 

Wynikiem wdrożenia był ponad 15-procentowy wzrost sprzedaży indywidualnych produktów oraz ich pakietów w ciągu pierwszych 12 miesięcy. Firma uniezależniła się od sprzedaży przez pośredników ubezpieczeniowych. Równocześnie udało się znacząco zwiększyć sprzedaż do młodszych segmentów klienta. 

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Konrad Jeleń

Head of Technical Solutions