Case studies - 10 sierpnia 2023

Trafność rocznych prognoz rynku prywatnej opieki zdrowotnej

Ocena trafności prognostycznej dla rynku rywatnej opieki zdrowotnej

Trafność prognoz obliczyliśmy za pomocą średniego bezwzględnego błędu procentowego (MAPE), który określa, jak bardzo prognozy PMR różniły się średnio od rzeczywistych wartości:

 

 

gdzie n to liczba okresów (lat), dla których prognozowana jest zmienna. 

 

Prezentujemy błędy MAPE wyliczone bezpośrednio z danych i prognoz z lat 2018–2023. 

 

Średnie błędy MAPE dla wartości rynku prywatnej opieki zdrowotnej bez wydatków na leki i nieleki są akceptowalne. Błędy prognoz z raportów 2018–2019 są duże, lecz wynikają jedynie z ówczesnego braku możliwości przewidzenia ograniczeń w funkcjonowaniu służby zdrowia w związku z pandemią COVID-19.  

 

Błąd MAPE dla prognoz wartości rynku prywatnej opieki zdrowotnej, bez wydatków na leki i nieleki, 2018-2022: 

 

 

Średni bezwzględny błąd procentowy prognozy wartości rynku prywatnej opieki zdrowotnej bez wydatków na leki i nieleki w 2018 roku wynosił 10,3%.  

 

Ocena trafności prognostycznej została wykonana na podstawie danych z opublikowanego raportu „Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2022” oraz jego wersji historycznych. 

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Maciej Gazda

Head of Forecasting