Case studies - 14 kwietnia 2016

Test konceptów w branży nabiałowej – produkty mleczne w oczach polskich konsumentów

Jeden z ważnych graczy na europejskim rynku produktów mlecznych chciał wprowadzić na polski rynek serię swoich produktów dla konsumentów cierpiących na nietolerancję laktozy. W ramach przygotowania do wejścia na rynek, zespołowi PMR zlecił test konceptów w branży nabiałowej.

Cele projektu

Klient chciał poznać i zrozumieć zwyczaje żywieniowe Polaków związane z konsumpcją produktów nabiałowych. Potrzebował oszacować potencjał sprzedażowy dla swojej marki, by na tej podstawie stworzyć skuteczną strategię wejścia na lokalny rynek.

Szczegóły projektu

Zespół PMR zrealizował serię grupowych wywiadów pogłębionych (IDI) z decydentami zakupowymi w polskich gospodarstwach domowych. Przeprowadził również szereg indywidualnych wywiadów pogłębionych z osobami cierpiącymi na nietolerancję laktozy.

 

Pierwsza część dyskusji z respondentami koncentrowała się na zwyczajach zakupowych konsumentów w kontekście produktów mlecznych. W drugiej części poprosiliśmy rozmówców o ocenę konceptów marketingowych oraz opinie na temat opakowań. Na zakończenie, jako trzeci punkt badania, przeprowadziliśmy test smaku wybranych produktów.

Rezultaty projektu

Klient uzyskał odpowiedzi na postawione na wstępie pytania badawcze. Zdobyta wiedza pozwoliła zoptymalizować strategię wejścia na polski rynek i uwzględnić w niej lokalną specyfikę.

 

Dokonana przez PMR analiza umożliwiła klientowi ocenę potencjału rynkowego produktów z jego portfolio. Mógł także dostosować ofertę do oczekiwań polskich konsumentów w zakresie konceptu reklamowego, akceptowanego poziomu cenowego oraz projektu graficznego opakowania.

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Agnieszka Skonieczna

Retail Business Unit Director