Case studies - 14 kwietnia 2016

Test kampanii reklamowej sieci sklepów

PMR, przy współpracy z agencją brandingową, przeprowadził badanie marketingowe na zlecenie właściciela sieci sklepów spożywczych. Klient końcowy chciał zwiększyć skuteczność przekazu marketingowego, zlecił nam więc test kampanii reklamowej. 

Cele projektu

Projekt miał na celu w szczególności:

 

  • zbadanie atrakcyjności całej koncepcji i poszczególnych elementów reklam,
  • sprawdzenie poziomu zrozumienia koncepcji przez odbiorców,
  • zidentyfikowanie najmocniejszych i najsłabszych elementów koncepcji,
  • zbadanie czy odbiorcy oceniają reklamy jako unikalne i wyróżniające się,
  • zweryfikowanie, czy kampania reklamowa zachęca do zakupów.
Szczegóły projektu

W ramach projektu przeprowadziliśmy sześć grup fokusowych z klientami i nie-klientami badanej sieci sklepów. Podczas fokusów testowaliśmy kilka wersji materiałów reklamowych, co pozwoliło określić główne wady i zalety każdej z nich.

 

Koncepcja kampanii zakładała komunikację poprzez różne kanały dotarcia do konsumentów, co także zostało uwzględnione podczas grup fokusowych i pozwoliło na określenie mocnych i słabych stron każdego z omawianych kanałów. W czasie każdego spotkania respondenci oceniali także spójność i komplementarność całej kampanii, jej zrozumiałość i atrakcyjność.

Rezultaty projektu

Na podstawie wniosków płynących z badania mogliśmy wskazać klientowi końcowemu oraz agencji brandingowej dalsze kierunki modyfikacji kampanii reklamowej, by była jak najbardziej atrakcyjna i zachęcająca do zakupów.

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Agnieszka Skonieczna

Retail Business Unit Director