Case studies - 17 października 2019

Studium wykonalności projektu wejścia na rynek kruszyw i cementu w Rosji

Do PMR Consulting & Research zgłosił się producent działający na rynku wydobywczym oraz materiałów budowlanych. Był zainteresowany nawiązaniem z nami współpracy w zakresie realizacji projektu przygotowania firmy do wejścia na rynek kruszyw i cementu w Rosji.

Cele projektu

Nasz klient uzyskał koncesję na wydobycie wapienia i gliny w nowej lokalizacji w Rosji. A ponieważ są to ważne surowce wykorzystywane w czasie produkcji materiałów budowlanych, liczył na rozpoczęcie zyskownej działalności w tym segmencie.

 

Jednak przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac nasz klient chciał zdobyć więcej informacji na temat rynku kruszyw i cementu w Rosji. Interesowały go zarówno dane rynkowe, jak i wiedza techniczna. Na podstawie pogłębionej analizy chciał uzyskać wgląd w możliwości rozwoju swojego przedsiębiorstwa oraz ocenić potencjał eksploatacyjny nowego miejsca wydobycia.

Szczegóły projektu

Projekt rozpoczęliśmy od wytypowania, zebrania i przeanalizowania danych rynkowych. Dzięki wiedzy o tym segmencie rynku mogliśmy stworzyć zestawienie produktów, których wytwarzanie wymaga zastosowania cementu, mączki wapiennej lub kruszywa wapiennego.

 

By zapewnić naszemu klientowi jak najdokładniejszą wiedzę o rynku, na postawie zebranych na wstępnie informacji przeprowadziliśmy kompletne studium wykonalności projektu wejścia na rynek kruszyw i cementu. W czasie pracy zgromadziliśmy wiele danych rynkowych i technicznych, które pozwoliły rzetelnie ocenić potencjał rozwoju rynku.

Rezultaty projektu

Na podstawie przygotowanego przez PMR Consulting & Research studium wykonalności nasz klient mógł podjąć decyzję o stworzeniu w Rosji nowoczesnej fabryki cementu. Połączenie naszych kompetencji technicznych i biznesowych z wiedzą oraz doświadczeniem naszego klienta stało się podstawą do zbudowania skutecznej strategii rozwoju firmy na nowym rynku.

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Szymon Jungiewicz

Construction Business Unit Director