Case studies - 26 września 2022

Segmentacja klientów B2B dla producenta z branży spożywczej

Nasz klient w ramach rozwoju strategii sprzedażowo-marketingowej chciał lepiej zrozumieć potrzeby obecnych oraz potencjalnych klientów.

Cele projektu

Celem działań PMR było zidentyfikowanie najatrakcyjniejszej grupy klientów w perspektywie rozwoju rynku. Segmentacja klientów B2B pomogła klientowi sprawniej organizować swoje siły sprzedażowe i efektywniej docierać do klientów.

Szczegóły projektu

W ramach prac badawczych przeprowadzony został szereg wywiadów B2B wśród klientów.Dotyczyły one ich potrzeb w zakresie zamówień, wsparcia marketingowego i pozacenowych aspektów sprzedaży. Ponadto, wyniki wsparto analizą danych branżowych, danych finansowych oraz ogólnych statystyk.

 

Wszystkie rekomendacje i projekt wdrożenia nowej strategii sprzedaży i marketingu konsultowano bezpośrednio z zespołem projektowym klienta oraz głównymi decydentami w organizacji.

Rezultaty projektu

Segmentacja klientów B2B to duże wyzwanie badawcze i analityczne, które pozwala dostarczyć unikatowych i bardzo wartościowych informacji. Projekt pomógł klientowi lepiej zrozumieć obecną strukturę klientów B2B. Zostali oni podzieleni na segmenty według ustalonych kluczowych kryteriów atrakcyjności (marża, wzrost, udział w portfelu, doświadczenie itp.). Na tej podstawie możliwe było wytypowanie grupy docelowej i stworzenie adekwatnej strategii marketingowo-sprzedażowej, skoncentrowanej stricte na potrzebach najważniejszych odbiorców.

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Agnieszka Skonieczna

Market Analysis Director