Case studies - 17 października 2019

Polski rynek budowlany wobec zmian gospodarczych

Cele projektu

Jeden ze stałych klientów zwrócił się do PMR z prośbą o realizację badania ilościowego wśród polskich architektów. Badanie było realizowane metodą wywiadu telefonicznego w siedmiu europejskich krajach. Było częścią barometru badającego nastroje specjalistów w obliczu zmieniających się warunków na lokalnych rynkach budowlanych. Ukazywało polski rynek budowlany wobec zmian gospodarczych zachodzących zarówno w Polsce, jak również w Europie i na świecie.

Szczegóły projektu

Podczas tego projektu badacze z PMR zrealizowali ponad 200 wywiadów ilościowych wspomaganych komputerowo (CATI, ang. Computer-Assisted Telephone Interview). Przeprowadzili je z architektami pracującymi w firmach o różnym profilu i wielkości. Do rozmów zapraszali respondentów zajmujących wyższe szczeble menadżerskie i posiadających wiedzę o planach biznesowych ich firm.

 

Ankieta zawierała szereg pytań dotyczących zagadnień takich jak:

 

  • plany inwestycyjne firm,
  • modele i procesy zakupowe,
  • bieżące trendy mające wpływ na sytuację w branży,
  • przewidywane zmiany, które będą kształtowały polski rynek budowlany.
Rezultaty projektu

W wyniku przeprowadzonego badania klient otrzymał kompleksowe informacje dotyczące zmian następujących na polskim rynku budowlanym. Wyniki badania są częścią cyklicznego, ogólnoeuropejskiego badania prezentującego zmiany na rynkach lokalnych. Dzięki dostępowi do rzetelnych i wiarygodnych danych rynkowych, pozwalają lepiej poznać i zrozumieć branżę budowlaną.

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Szymon Jungiewicz

Construction Business Unit Director 

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, akceptujesz politykę prywatności i wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.