Case studies - 10 sierpnia 2023

Jeden z największych producentów urządzeń przemysłowych na świecie

Technologie: BPM, Rozwiązania mobilne, Big Data

Cele projektu

Nasz klient oferował złożone rozwiązania techniczne. Do przygotowania oferty sprzedawcom klienta potrzebne były konsultacje z zewnętrznymi ekspertami. Przed projektem konsultacje te prowadzone były telefonicznie i poprzez pocztę elektroniczną przez poszczególnych sprzedawców, indywidualnie, w różny sposób, w zależności od osoby. Indywidualnie prowadzone konsultacje wielu projektów były czasochłonną, koordynacyjną łamigłówką. Firma nie mogła osiągnąć pełnego potencjału sprzedaży.

Szczegóły projektu

Zaproponowaliśmy klientowi budowę efektywnego rozwiązania pozwalającego na wspólną pracę 365/7/24 zespołów sprzedawców, doradców, pracowników wsparcia sprzedaży, grafików oraz współpracujących z nimi pracowników naukowych kilkunastu uniwersytetów.

 

Zaprojektowaliśmy system, który umożliwił koordynację oraz planowanie pracy dużego, rozproszonego zespołu, oferując m.in. automatyczną estymację pracochłonności tworzonych projektów i konsultacji, zarządzanie grafikami pracy, możliwość rezerwacji potrzebnych zasobów oraz wykorzystanie istniejącego w firmie centrum telefonicznego.

 

Naszym głównym wyzwaniem był krótki czas na stworzenie rozwiązania. Spółka matka oczekiwała niezwłocznego rozwiązania problemu dostępu sił sprzedaży do doradców i podwykonawców. Dodatkowym wyzwaniem była integracja z centrum telefonicznym.

 

Oba problemy rozwiązaliśmy, decydując się na wdrożenie gotowych, dostępnych na rynku rozwiązań. W budowie rozwiązania wykorzystaliśmy platformę Low-Code BPM z dodatkowymi mobilnymi modułami frontendowymi i wdrożyliśmy algorytm Hopcrofta-Karpa w obszarze harmonogramowania.

Rezultaty projektu

Dzięki projektowi klient wszedł w posiadanie rozwiązania informatycznego i organizacyjnego, którym nie dysponowała konkurencja. Zwiększył wykorzystanie ponad 600 pracowników wsparcia sprzedaży i ponad 200 doradców na całym świecie z 50% do 85%, by następnie zmniejszyć łączną liczbę zakontraktowanych osób. W ten sposób klient tworzył mniejszy, lepiej zorganizowany i bliżej ze sobą współpracujący zespół oraz zwiększył sprzedaż oferowanych rozwiązań o ponad 20%.

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Konrad Jeleń

Head of Technical Solutions