Case studies - 2 maja 2018

Grupy fokusowe z lekarzami na temat leczenia pacjentów pediatrycznych

Międzynarodowa agencja badawcza, pracując na zlecenie globalnego gracza na rynku produktów farmaceutycznych, zwróciła się do PMR z prośbą o wsparcie przy realizacji badania wśród polskich lekarzy. Firma badawcza PMR była idealnym partnerem dla międzynarodowego klienta. Ma bogate doświadczenie w realizacji badań, od wielu lat realizuje grupy fokusowe z lekarzami, posiada zespół profesjonalnych moderatorów oraz szeroką wiedzę dotyczącą polskiego systemu opieki zdrowotnej.

Cele projektu

Celem badania było:

 

  • zrozumienie, jakie są powszechnie stosowane algorytmy leczenia pacjentów pediatrycznych,
  • poznanie reakcji lekarzy na koncept nowego produktu we wskazaniach alergologicznych. 
Szczegóły projektu

W pierwszej fazie projektu zespół PMR zrealizował serię wywiadów fokusowych z przedstawicielami różnych specjalizacji lekarskich w dwóch lokalizacjach w Polsce.

 

W czasie dyskusji lekarze zostali poproszeni o zapoznanie się z profilem nowego produktu, wskazanie jego mocnych i słabych stron oraz umiejscowienie go w dotychczas stosowanym schemacie leczenia. 

 

Dodatkowo, po pewnym czasie od zakończenia pierwszej fazy projektu, zostało przeprowadzone drugie badanie. Zespół PMR ponownie skontaktował się z respondentami, aby zapytać ich o opinie na temat prezentowego produktu w kontekście ich codziennej praktyki. Pozwoliło to zweryfikować wcześniejsze opinie.

Rezultaty projektu

Klient otrzymał szczegółowy raport zawierający kluczowe wnioski z badania oraz rekomendacje dotyczące dalszych kroków biznesowych, uwzględniające specyfikę polskiego rynku opieki zdrowotnej oraz obowiązujące wymogi legislacyjne. 

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Agnieszka Skonieczna

Market Analyst Director