Case studies - 17 października 2019

Due diligence sieci aptek

Operator jednej z największych sieci aptecznych działających w Polsce rozważał przejęcie kolejnych podmiotów.

Cele projektu

Zadaniem konsultantów PMR było przeprowadzenie projektu due diligence sieci aptek wytypowanych do transakcji oraz zidentyfikowanie ryzyka związanego z tym przedsięwzięciem.

Szczegóły projektu

Projekt due diligence sieci aptek miał na celu zbadanie spółki będącej w obszarze zainteresowania naszego klienta. Analiza uwzględniała kluczowe dla biznesu aptecznego aspekty i obejmowała działalność operacyjną, finansową i podatkową.

 

W czasie projektu zostały przeprowadzone następujące działania:

 

  • analiza działalności operacyjnej, w tym: rozkład przychodów ze względu na lokalizację poszczególnych aptek, sprzedaż z uwzględnieniem sezonowości, średnia wartość koszyka zakupowego, rotacja zapasów i produkty nierotujące, analiza współpracy z dostawcami, handel równoległy,
  • normalizacja EBITDA oraz sprawdzenie, czy możliwe jest powtórzenie w kolejnych okresach rozliczeniowych wyników wypracowanych w przeszłości,
  • ocena jakości obsługi klienta, w tym: rozmieszczenie produktów w aptekach, porządek i czystość aptek, umiejętności sprzedażowe pracowników,
  • identyfikacja potencjalnych ryzyk oraz określenie ich wpływu na wynik transakcji w obszarach podatku VAT, CIT, PCC, cen transferowych, bonusów retrospektywnych oraz kosztów ubezpieczeń społecznych.
Rezultaty projektu

Klient otrzymał od naszych konsultantów szereg istotnych informacji mających wpływ na przebieg i zakres planowanej inwestycji:

 

  • zestawienie obszarów realnego ryzyka związanego z transakcją,
  • analizę wpływu każdego z obszarów ryzyka na przebieg i wynik przejęcia,
  • rozwiązania minimalizujące wpływ części zidentyfikowanych ryzyk na planowane przedsięwzięcie.
Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Paweł Olszynka

ICT Business Unit Director