Case studies - 20 maja 2016

Due diligence na rynku ICT

Naszym klientem był lider z obszaru zarządzania infrastrukturą IT, transmisji danych, kolokacji i hostingu. Planował on przejąć inną firmą z obszaru swojej działalności. Potrzebował wsparcia niezależnego doradcy, który miał ocenić kluczowe parametry potrzebne do podjęcia ważnych decyzji biznesowych oraz przeprowadzenia transakcji. Zespół doświadczonych konsultantów z PMR Consulting & Research podjął się przeprowadzenia tego kompleksowego projektu due diligence na rynku ICT.

Cele projektu

Ostatecznym celem podjętych przez nasz zespół działań było udzielenie pomocy klientowi w podjęciu decyzji inwestycyjnej. A jednym z najistotniejszych aspektów projektu miało być określenie ryzyka inwestycji – po to, by na tej podstawie zbudować plan dalszych działań zapewniających zwrot z inwestycji w perspektywie krótko- i długoterminowej.

Szczegóły projektu

Due diligence na rynku ICT – kompleksowa analiza biznesowa, finansowa i możliwości technologicznych

 

 • Commercial due diligence – Analiza biznesowa
  • Analiza klientów z segmentu B2C (ARPU, dynamika liczby klientów, współczynnik utrzymania klienta, analiza istniejącej bazy klientów vs potencjał rynku na bazie geolokalizacji, benchmarking cenowy usług)
  • Analiza klientów z segmentu B2B (dynamika przychodów vs dynamika liczby klientów, struktura i dynamika przychodów per świadczona usługa oraz per grupa klienta, a także w podziale na wartość umowy)
 • Technical due diligence – Analiza możliwości technologicznych 
  • Jakość infrastruktury na podstawie liczby włókien w kablu
  • Historyczny rozwój infrastruktury w podziale na typy kabli
  • Analiza topografii infrastruktury
  • Potencjał rynkowy klienta biznesowego ze względu na wielkość klienta, na podstawie geolokalizacji
  • Analiza dokumentacji technicznej i prawnej wybranych odcinków infrastruktur
  • Systemy zarządzania infrastrukturą
  • Przepustowość sieci
 • Financial due diligence – Analiza finansowa
Rezultaty projektu

Wynikiem projektu były konkretne wnioski na temat opłacalności planowanej transakcji oraz rekomendacje dotyczące dalszych ewentualnych kroków biznesowych.

Zaprezentowane wnioski były skupione wokół trzech głównych obszarów:

 

 • ryzyko biznesowe związane z utrzymaniem obecnych przepływów pieniężnych,
 • ryzyko techniczne, które może uniemożliwić lub utrudnić kontynuację prowadzenia biznesu,
 • wsparcie w przygotowaniu wyceny z użyciem wskaźnika EBITDA, z uwzględnieniem zidentyfikowanych ryzyk.
Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Paweł Olszynka

ICT Business Unit Director