Case studies - 15 kwietnia 2016

Doradztwo w procesie przejęcia na rynku usług logistycznych

Jeden z liderów na międzynarodowym rynku usług logistycznych zaangażował nas w charakterze konsultantów w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnej. Naszym zadaniem było doradztwo w procesie przejęcia – od analizy rynku, po rekomendacje strategiczne.

Cele projektu

Kluczowymi elementami usługi i celami projektu było:

 

 • oszacowanie potencjału rynku logistycznego na tle całej polskiej gospodarki,
 • zidentyfikowanie największych graczy rynkowych, w tym firm logistycznych,
 • przygotowanie szczegółowych informacji na temat każdej z nich,
 • sporządzenie długiej listy potencjalnych podmiotów do przejęcia.
Szczegóły projektu

Klient zlecił nam przeprowadzenie analizy polskiego rynku logistyki oraz wytypowanie firm z tego lub pokrewnego segmentu jako potencjalnych podmiotów przejęcia. By osiągnąć ten cel, w czasie realizacji projektu:

 

 • zgromadziliśmy dane ze źródeł pierwotnych i wtórnych,
 • przeprowadziliśmy wywiady z uczestnikami rynku,
 • oszacowaliśmy sytuację finansową poszczególnych firm,
 • oceniliśmy strukturę i działania operacyjne badanych firm.

 

Po przeprowadzeniu tak gruntownego przeglądu rynku, byliśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania naszego klienta odnośnie branży logistyki, a także zaprezentować:

 

 • ocenę stanu polskiej gospodarki,
 • ocenę sytuacji na rynku usług logistycznych,
 • kluczowych graczy rynkowych oraz firmy konkurencyjne dla naszego klienta,
 • listę oraz profile przedsiębiorstw będących potencjalnymi podmiotami przejęcia.
Rezultaty projektu

Dzięki naszemu wsparciu klient uzyskał:

 

 • wiedzę na temat barier wejścia i czynników sukcesu na lokalnym rynku usług logistycznych,
 • informacje na temat specyfiki polskiego rynku,
 • prezentację możliwych ścieżek wejścia na rynek,
 • szczegółowe dane na temat najbardziej interesujących firm,
 • strategię i plan działań w odniesieniu do przeprowadzenia procesu przejęcia.
Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Agnieszka Skonieczna

Market Analysis Director