Case studies - 9 marca 2016

Doradztwo w procesie przejęcia firmy na rynku FMCG

Cele projektu

Naszemu klientowi – jednej z wiodących firm w branży dystrybucji dóbr FMCG w Europie Środkowo-Wschodniej – zaoferowaliśmy doradztwo w procesie przejęcia firmy działającej na rynku polskim. Wykonaliśmy projekt due diligence w odniesieniu do spółki, którą nasz klient zamierzał nabyć. Podpowiedzieliśmy mu, jaką decyzję inwestycyjną najlepiej podjąć, jak zabezpieczyć się przed ryzykiem i na jakie kolejne kroki warto się zdecydować.

 

W czasie realizacji projektu due diligence w szczególny sposób przyjrzeliśmy się dwóm tematom. Sprawdziliśmy, czy historycznie osiągnięty wskaźnik EBITDA ma szansę utrzymać się na równie dobrym poziomie w dającej się przewidzieć przyszłości. Zidentyfikowaliśmy też obszary potencjalnych możliwości biznesowych, które mogą pojawić się już po zakończeniu transakcji przejęcia spółki.

Szczegóły projektu

Zespół konsultantów z PMR Consulting & Research dostarczył klientowi raport szczegółowo omawiający cztery kluczowe aspekty analizy spółki wytypowanej do przejęcia:

 

  • Rynek: commercial due diligence – Ta część raportu obejmowała informacje na temat obecnej wartości, potencjału rozwojowego i poziomu nasycenia rynku. Uzupełnieniem obrazu była analiza scenariuszowa dalszego rozwoju rynku wraz z zaprezentowaniem konsekwencji każdego ze scenariuszy – zarówno dla przejmowanej spółki, jak i samej transakcji nabycia. Ta 360-stopniowa analiza dotyczyła zachowań konkurencyjnych, perspektyw rozwoju, kluczowych dostawców (producentów) i klientów (sprzedawców), benchmarków rynkowych w obszarze dystrybucji, aspektów związanych z reputacją spółki, a także obejmowała prognozy rynkowe.
  • Działalność operacyjna: operational due diligence – Aspekty operacyjne działalności spółki zostały przeanalizowane z wykorzystaniem wskaźników efektywności operacyjnej. Pod lupą znalazły się aktywności i parametry spółki w obszarach takich, jak sprzedaż, logistyka, kapitał ludzki, wydajność pracy, polityka ściągania długów czy zarządzanie zapasami.
  • Finanse i podatki: financial and tax due diligence – Weryfikacji poddano historyczne wyniki finansowe i sprawozdawczość podatkową. By mieć pewność co do wyników tego przeglądu, do współpracy z PMR Consulting & Research została zaproszona firma przeprowadzająca audyty finansowe spółek.
  • Aspekty prawne: legal due diligence – Głównym celem weryfikacji i oceny kontraktów z dostawcami oraz klientami było zidentyfikowanie odchyleń od standardów branżowych, pozycji pozabilansowych i niepokojących obszarów w ramach struktury własnościowej.
Rezultaty projektu

Spośród wszystkich informacji i danych o rynku oraz badanej spółce, które zostały dostarczone klientowi, warto odrębnie wspomnieć o kilku. Są to następujące – kluczowe dla uzyskania pożądanego zwrotu z inwestycji – elementy:

 

  • wnioski z analizy przepływów pieniężnych przejmowanej spółki,
  • wskazanie nowych możliwości biznesowych i rynkowych otwierających się przed nabywcą,
  • omówienie zagrożeń oraz sposobów przeciwdziałania ich negatywnym skutkom.
Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Agnieszka Skonieczna

Market Analysis Director 

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, akceptujesz politykę prywatności i wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.