Case studies - 19 grudnia 2017

Badanie zachowań konsumenckich w internecie

Naszym klientem była rosyjska firma świadcząca usługi tworzenia i obsługiwania stron internetowych. Planowała rozszerzenie działalności – wejście na polski rynek usług IT oraz poszerzenie portfolio klientów.

Cele projektu

Klient chciał zidentyfikować słabe strony obecnej wersji swojego rozwiązania, a następnie zmodyfikować go tak, by spełniało potrzeby grupy docelowej w Polsce. Kluczowe dla sukcesu projektu było badanie zachowań konsumenckich w internecie i poznanie preferencji odbiorców (np. w obszarze metod płatności).

Szczegóły projektu

W ciągu zaledwie dwóch dni od zakończenia badań dostarczyliśmy naszemu klientowi komplet informacji wraz z praktycznymi wskazówkami. Było to możliwe dzięki zastosowaniu techniki indywidualnych wywiadów pogłębionych oraz zaangażowaniu do projektu doświadczonych moderatorów, sprawnego analityka i sprawdzonego menedżera projektu.

Rezultaty projektu

Rezultaty przedstawione klientowi przez zespół PMR Consulting & Research obejmowały nie tylko wyniki badania, ale również wnioski badawcze i gotowe do wdrożenia rekomendacje. Uzyskane informacje pozwoliły zbudować pełny obraz potrzeb odbiorców. A w konsekwencji pomogły szybko i sprawnie wprowadzić istotne zmiany w testowej wersji strony www.

 

Raport i rekomendacje opracowane przez badaczy PMR dostarczyły klientowi cennej wiedzy na temat specyfiki zachowań polskich konsumentów w internecie. A tym samym pomogły w rozwijaniu działalności firmy na nowym rynku.

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Agnieszka Skonieczna

Market Analysis Director