Case studies - 12 września 2017

Badanie świadomości marki sklepów odzieżowych

Cele projektu

Jedna z wiodących na rynku sieci sklepów z odzieżą dla kobiet planowała przeprowadzenie szeregu działań marketingowych. Celem tych nowych kampanii było zbudowanie mocnej marki wśród polskich konsumentek. Firma poszukiwała doświadczonych badaczy rynku, którzy mogliby zrealizować kompleksowe badanie świadomości marki sklepów odzieżowych. Projekt miał na celu nie tylko zidentyfikowanie obecnego wizerunku na tle konkurencji, ale też sprawdzenie zmian zachodzących w tym zakresie.

Szczegóły projektu

W celu zbadania zmian w wizerunku marki w perspektywie długoterminowej, zespół PMR Consulting & Research przeprowadził badanie świadomości marki sklepów odzieżowych w 5 falach.

 

Po każdym z badań klient otrzymał kompleksowy raport przedstawiający poziom znajomości jego marki na tle konkurencji. Każdy kolejny dokument uwzględniał także porównanie z danymi zgromadzonymi w czasie wcześniejszych fal.

Rezultaty projektu

Badanie świadomości marki sklepów odzieżowych przeprowadzone w czasie aż 5 okresów badawczych przyniosło wiele korzyści.

 

Klient mógł nie tylko poznać wymierne efekty swoich działań marketingowych, ale też szybko zareagować na zmiany w wizerunku marki. W konsekwencji miał możliwość modyfikacji swoich kampanii, a tym samym uzyskania coraz lepszej znajomości marki.

 

Dzięki wynikom tego badania klient uzyskał kompletną informację dotyczącą poziomu znajomości marek sklepów odzieżowych. Dowiedział się, jak marka jest postrzegana wśród ogółu konsumentek, a także w ramach ściśle określonej grupy docelowej.

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Agnieszka Skonieczna

Market Analysis Director