Case studies - 17 maja 2017

Badanie rynku turystycznego i wprowadzenie na rynek nowego produktu

Badanie rynku turystycznego zlecił nam branżowy gracz o zasięgu międzynarodowym. Była to firma będąca właścicielem rozpoznawalnej na całym świecie oferty turystycznej i przygotowująca strategię rozwoju na kolejne lata.

Cele projektu

Gdy rozpoczynaliśmy współpracę z tym klientem, planował on wprowadzenie na rynek nowego produktu turystycznego. Przed rozbudową portfolio postanowił jednak sprawdzić, czego tak naprawdę oczekują klienci i jaka jest ich wrażliwość cenowa. Niezbędne okazało się również dodanie do zakresu projektu analizy otoczenia konkurencyjnego oraz przeglądu trendów w sektorze.

Szczegóły projektu

Razem z klientem zdefiniowaliśmy, że grupą docelową dla nowego produktu będą nie tylko polscy, ale też zagraniczni turyści. Chcąc zagwarantować rzetelność wyników w wypadku tak szerokiego badania turystów wielu narodowości, opracowaliśmy ankietę w wielu wersjach. Zadawane pytania dopasowaliśmy do cech konsumenta – m.in. używanego języka i waluty, którą na co dzień dokonuje płatności.

 

Nasz klient zdecydował, że produkt będzie oferowany w ramach cross-sellingu. Dlatego też, projektując badanie, uwzględniliśmy już istniejącą ofertę produktową klienta. A badaniem objęliśmy zarówno potencjalnych, jak i obecnych nabywców produktu.

 

By sprawnie i szybko przeprowadzić tysiące wywiadów, zastosowaliśmy metodę badania z użyciem tabletów (TAPI – Tablet Assisted Personal Interviewing). Kwestionariusz zaprogramowany na tabletach okazał się wyjątkowo skuteczny w czasie tak skomplikowanego badania.

Rezultaty projektu

Finalnym efektem tego projektu badawczego było zaproponowanie naszemu klientowi optymalnej strategii cenowej dla nowego produktu – najlepiej dostosowanej do oczekiwań i możliwości turystów. Nasza rekomendacja opierała się na wynikach tysięcy testów wrażliwości cenowej przeprowadzonych w podziale na różne grupy odbiorców.

 

Uzupełnieniem badania była analiza i zestawienie cen stosowanych przez konkurencyjne podmioty działające na polskim i zagranicznym rynku w branży turystycznej.

 

Na podstawie zebranych informacji od turystów, byliśmy w stanie również zaproponować kilka zmian w już istniejącej ofercie. Po wprowadzeniu ich przez naszego klienta, oferta była postrzegana jako jeszcze bardziej atrakcyjna dla finalnych konsumentów.

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Agnieszka Skonieczna

Market Analysis Director