Case studies - 7 lutego 2017

Badanie rynku telefonów komórkowych na kartę

Firma o globalnym zasięgu – działająca na rynku usług finansowych i planująca rozwój oferty dla klientów indywidualnych – chciała udoskonalić swoje usługi kierowane do użytkowników telefonicznych kart przedpłaconych.

Cele projektu

Przedmiotem jej zainteresowania był obszar płatności online za doładowanie telefonów komórkowych. Wiedząc, że – przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji o zmianie portfolio – kluczowe jest lepsze poznanie odbiorców, zleciła nam badanie rynku telefonów w wybranym segmencie. Naszym celem było poznanie konkretnych oczekiwań oraz niezaspokojonych potrzeb osób, które korzystają z telefonów na kartę.

Szczegóły projektu

Badaliśmy płatności dokonywane w internecie i naszą grupą docelową były osoby sprawnie poruszające się w świecie online. Zdecydowaliśmy się więc na przeprowadzenie badania typu CAWI, czyli z wykorzystaniem kwestionariusza udostępnianego respondentom za pośrednictwem internetu. Do grupy badawczej wybraliśmy osoby, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy korzystały z telefonów komórkowych na karty przedpłacane.

 

Wyzwaniem była duża ogólnopolska próba oraz krótki termin realizacji całego badania rynku telefonów komórkowych. Nie stanowiło to jednak dla nas problemu i sprawnie zorganizowaliśmy cały proces. Pomocne okazało się nasze doświadczenie zebrane w czasie wielu badań ilościowych, które realizowaliśmy w ciągu ponad 20 lat naszej pracy. Stworzyliśmy narzędzia badawcze, przeprowadziliśmy wszystkie wywiady i dostarczyliśmy finalny raport dla naszego klienta w zaledwie 4 tygodnie.

Rezultaty projektu

Na podstawie wyników uzyskanych w czasie badania opracowaliśmy kompleksowy i wyczerpujący raport na temat użytkowników kart przedpłaconych. W ręce klienta trafiły między innymi informacje na temat:

 

  • najczęściej wybieranych dostawców usług komórkowych,
  • częstości doładowań,
  • średnich kwot doładowań w podziale na poszczególne segmenty respondentów,
  • oczekiwań użytkowników w obszarze płatności za doładowania,
  • potrzeb, których nie zaspakajają obecne usługi naszego klienta,
  • sposobów zwiększania skuteczności działań sprzedażowych i marketingowych.

Nasz klient zdobył zatem nie tylko szczegółową wiedzę o swojej grupie docelowej, ale także poznał rekomendacje dotyczące dalszych działań. Dzięki dostarczonym danym mógł sprawnie zaimplementować nowe rozwiązania biznesowe dostosowane do potrzeb konsumentów.

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Agnieszka Skonieczna

Market Analyst Director