Case studies - 20 listopada 2017

Badanie rynku logistyki gotówki

Cele projektu

Naszym klientem był dostawca usług w zakresie logistyki gotówki, który chciał poprawić swoją przewagę konkurencyjną. Zaangażował więc zespół PMR Consulting & Research do przeprowadzenia analizy konkurencji oraz przebadania klientów. Tak szeroko zakrojone badanie rynku logistyki gotówki było skomplikowanym projektem. Wymagało uwzględniania wielu czynników specyficznych dla tego rynku oraz zapewnienia poufności danych.

Szczegóły projektu

W tym projekcie badacze zdecydowali się wykorzystać technikę pogłębionych wywiadów jakościowych. By poznać strukturę rynku, głównych graczy oraz preferencje klientów końcowych, wytypowali do badania grupę przedstawicieli dużych przedsiębiorstw korzystających z usług logistyki gotówki. Do badania zaprosili osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania gotówką. A ponieważ badanie obejmowało zarówno kwestie operacyjne (korzystanie z usług), jak również strategiczne (wybór dostawcy usług), wiedza często była pozyskiwana z więcej niż jednego źródła w ramach danej organizacji.

 

Badanie składało się z 4 części:

 

  • ogólne informacje o rynku logistyki gotówki,
  • profile głównych graczy rynkowych,
  • proces wyboru dostawcy i sposób korzystania z usług logistyki gotówki,
  • inne kwestie związane z badanymi usługami.
Rezultaty projektu

Efektem pracy badaczy i konsultantów PMR był raport zawierający wyniki analiz, płynące z nich wnioski oraz praktyczne rekomendacje.

 

Uzupełnieniem zaprezentowanej w raporcie wiedzy stały się warsztaty zorganizowane w siedzibie klienta. Dzięki osobistemu spotkaniu z ekspertami PMR, pracownicy różnych szczebli zarządzania z firmy klienta mogli przedyskutować konkluzje i uzyskać odpowiedzi na dodatkowe pytania.

 

W konsekwencji pogłębiona wiedza na temat rynku usług logistyki gotówki pozwoliła naszemu klientowi poprawić jakość i konkurencyjność jego usług.

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Agnieszka Skonieczna

Market Analysis Director

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, akceptujesz politykę prywatności i wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.