Case studies - 7 lutego 2017

Badanie rynku dźwignic w Polsce, Czechach oraz Rosji

Do tego projektu zostaliśmy zaangażowani dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu oraz eksperckiej wiedzy na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Mieliśmy okazję udowodnić i wykorzystać nasze kompetencje w regonie, realizując badanie rynku dźwignic.

Cele projektu

Międzynarodowy gracz w branży przemysłowej potrzebował szczegółowych danych o tym rynku w wielu krajach. My byliśmy odpowiedzialni za część badania – skupiliśmy się na rynku urządzeń dźwignicowych w Polsce, Czechach i Rosji.

Szczegóły projektu

Zidentyfikowaliśmy kluczowych graczy rynku dźwignic w każdym z trzech analizowanych krajów – zarówno w obszarze producentów, jak i dystrybutorów urządzeń dźwignicowych. Dotarliśmy do najważniejszych decydentów i ekspertów ze wszystkich tych przedsiębiorstw. Przeprowadziliśmy w sumie około 80 pogłębionych wywiadów na rynkach polskim, czeskim i rosyjskim.

 

By mieć pewność co do obecnej sytuacji oraz perspektyw rozwoju rynku, poszerzyliśmy zakres badania o perspektywę użytkowników urządzeń dźwignicowych. Zrealizowaliśmy około 25 wywiadów z użytkownikami końcowymi w sektorach, które są największymi odbiorcami tych urządzeń.

Rezultaty projektu

Wykonaliśmy obszerne badanie rynku dźwignic, a w konsekwencji dostarczyliśmy naszemu klientowi wielu ważnych danych:

 

  • wartość rynku,
  • wielkość rynku,
  • główni gracze,
  • trendy,
  • prognozy rozwoju.
Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Krystian Gryzło

Senior Market Researcher