Case studies - 1 sierpnia 2017

Badanie procesu zakupowego w szpitalach

Cele projektu

Nasz klient, znany i ceniony na rynku producent wyrobów medycznych, planował zmodyfikować swoje działania marketingowe i sprzedażowe. Chciał lepiej dostosować ofertę oraz plany operacyjne do wymagań i preferencji jednej ze swoich kluczowych grup odbiorców. W tym celu zaangażował firmę badawczą PMR Consulting & Research do współpracy i zlecił nam badanie procesu zakupowego w szpitalach.

Szczegóły projektu

W czasie tego projektu przeprowadziliśmy wiele wywiadów pogłębionych (IDI). Rozmawialiśmy z osobami zaangażowanymi w proces zakupowy na różnych etapach podejmowania decyzji o nabyciu produktów medycznych. Dzięki temu zbudowaliśmy szczegółowy obraz badanego obszaru. Zdołaliśmy także znacznie lepiej poznać proces zakupów z różnych perspektyw – dyrektorów szpitali, ordynatorów, kierowników aptek szpitalnych oraz pielęgniarek oddziałowych.

Rezultaty projektu

Tak szerokie badanie procesu zakupowego w szpitalach pozwoliło naszemu klientowi dokładnie poznać całą ścieżkę decyzyjną, m.in.:

 

  • główne kryteria wyboru produktów medycznych przez szpitale,
  • kluczowe motywatory i bariery zakupowe dla badanej kategorii produktów medycznych,
  • potrzeby, cele i oczekiwania poszczególnych decydentów,
  • pozycję firmy naszego klienta na tle konkurencji.

Zgromadzone informacje zostały wykorzystane przez klienta PMR Consulting & Research do przystosowania strategii sprzedażowej i marketingowej do potrzeb oraz oczekiwań placówek służby zdrowia.

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Marta Marszałek

Senior Pharma & Healthcare Market Analyst