Case studies - 15 stycznia 2018

Badanie online z okulistami na temat leczenia jaskry

Jeden ze stałych klientów PMR Consulting & Research zlecił nam badanie online z okulistami.

Cele projektu

Głównym celem projektu była analiza typowej ścieżki postępowania terapeutycznego z pacjentami, u których rozpoznano jaskrę.

 

Badanie to było częścią międzynarodowego projektu realizowanego w ponad 20 krajach.

Szczegóły projektu

W celu uzyskania wiarygodnych i rzetelnych informacji, zespół badawczy PMR przeprowadził badanie ilościowe metodą CAWI. Wywiady zostały zrealizowane z okulistami mającymi minimum 3-letni staż pracy i doświadczenie w leczeniu jaskry. Do badania zostali zaproszeni wyłącznie lekarze, którzy zadeklarowali, że pacjenci leczeni na jaskrę stanowią co najmniej 20% ich wszystkich pacjentów.

 

W ramach tego badania online eksplorowanie były następujące zagadnienia:

 

  • rodzaj i liczba przeprowadzanych badań,
  • rodzaj zastosowanej terapii oraz uzasadnienie wyboru terapii,
  • proces monitorowania stanu pacjenta,
  • przewidywania lekarzy co do zmian w zakresie leczenia jaskry w najbliższych latach.

Podczas badania lekarze byli również proszeni o przeprowadzenie symulacji – wybór terapii na podstawie opisów konkretnych przypadków.

Rezultaty projektu

Dzięki sprawnej i efektywnej rekrutacji przy wykorzystaniu zasobów panelu medycznego PMR Medical Panel, w krótkim czasie dostarczyliśmy klientowi kluczowe informacje o praktykach polskich okulistów w zakresie diagnostyki i leczenia jaskry. Uzyskane wyniki zostały dogłębnie przeanalizowane, a rezultaty analizy umożliwiły klientowi lepsze zrozumienie ścieżki postępowania okulistów i ich sposobów zarządzania procesem leczenia jaskry.

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Milena Zawadzka

Fieldwork Manager