Case studies - 17 października 2017

Badanie marketingowe rynku produktów higienicznych

Jeden z wiodących producentów wyrobów higienicznych w Polsce zgłosił się do PMR Consulting & Research jako doświadczonej agencji badawczej ze specjalizacją w rynku dóbr FMCG. Nasz klient chciał poprawić skuteczność działań marketingowych i komunikacji marketingowej, zlecając nam badanie marketingowe rynku produktów higienicznych

Cele projektu

Nasz klient zdawał sobie sprawę z tego, że wprowadzanie zmian w strategii marketingowej powinno zawsze być poprzedzone lepszym zrozumieniem klienta. Dogłębne rozpoznanie różnych grup odbiorców – ich zachowań, potrzeb i typowych problemów – stało się więc naszym priorytetem.

 

Zlecone nam badania dotyczyły gamy produktów o wielu różnych ścieżkach zakupowych. Konieczne okazało się rozdzielenie badania na kilka rodzajów klientów i interesariuszy:

 

 • użytkownicy końcowi, którzy są również decydentami,
 • użytkownicy końcowi, którzy nie podejmują decyzji o zakupie (np pacjenci w podeszłym wieku),
 • decydenci (opiekunowie) dokonujący zakupów produktów dla osób, nad którymi sprawują opiekę,
 • profesjonaliści, którzy wykorzystują produkty higieniczne w czasie pracy ze swoimi pacjentami – nie podejmują decyzji o zakupie, ale rekomendują produkty,
 • sprzedawcy (np. farmaceuci), którzy polecają produkty swoim klientom.
Szczegóły projektu

Aby odpowiedzieć na szczegółowe pytania klienta, spełnić wszystkie wymagania projektu i zapewnić kompleksową analizę rynku, zastosowaliśmy kombinację ilościowych i jakościowych metod badawczych. By natomiast lepiej zrozumieć klienta w jego naturalnym miejscu życia i pracy, większość wywiadów została przeprowadzona w domach i firmach respondentów.

 

Przeprowadzone przez nas badanie marketingowe rynku produktów higienicznych składało się z kilku etapów:

 

 • Krótkie badanie omnibusowe na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie Polaków, które pozwoliło uzyskać ogólny ogląd sytuacji w segmencie produktów higienicznych.
 • Pogłębione wywiady z trzema głównymi grupami respondentów (użytkownicy produktów higienicznych, farmaceuci oraz opiekunowie zawodowi i prywatni), które przyniosły dokładne wyjaśnienia, w jaki sposób klienci dowiadują się o produktach, jak przebiega proces zakupowy i jak produkty są wykorzystywane w praktyce.
 • Badanie ilościowe wśród farmaceutów, które dostarczyło wiedzy na temat ich roli w procesie rekomendacji i doradztwa.
Rezultaty projektu

Połączenie danych zebranych na wszystkich trzech etapach badania rynku pozwoliło skonstruować szczegółową analizę struktury rynku produktów higienicznych. Przyjęte przez nas podejście pozwoliło na uzyskanie 360-stopniowego obrazu zachowań i preferencji badanych użytkowników oraz decydentów.

 

Wymierne rezultaty tego projektu to przede wszystkim strategia sprzedażowo-marketingowa dostosowana do realnej sytuacji rynkowej. Ale osiągnęliśmy również poniższe cele szczegółowe:

 

 • lepsze zrozumienie procesu podejmowania decyzji zakupowych,
 • poznanie rzeczywistej roli każdego z uczestników procesu zakupowego,
 • identyfikacja problemów i potrzeb na każdym etapie procesu, do których powinny odnosić się materiały marketingowe, komunikaty sprzedażowe oraz szkolenia,
 • wskazanie wszystkich istotnych elementów komunikacji marketingowej, których nie może zabraknąć w finalnej strategii,
 • dokładny obraz silnych i słabych stron oferty naszego klienta w porównaniu z jego konkurencją,
 • zalecenia i sugestie dotyczące strategii komunikacji dla każdej badanej kategorii produktowej.
Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Agnieszka Skonieczna

Retail Business Unit Director 

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, akceptujesz politykę prywatności i wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.