Case studies - 5 października 2023

Badanie konsumentów diety pudełkowej/cateringu dietetycznego we Wrocławiu

Dla jednej z firm oferującej diety pudełkowe/catering dietetyczny przeprowadziliśmy badanie ilościowe, CAWI, nabywców tego rodzaju posiłków, zamieszkałych we Wrocławiu.

Cele projektu

Badanie stworzone dla naszego klienta, przeznaczone w celach pozyskania rzetelnych i wiarygodnych danych, dotyczących konsumentów diety pudełkowej/cateringu dietetycznego we Wrocławiu zawierało:

 

  • segmentację konsumentów,
  • analizę danych potrzebnych do lepszego zrozumienia grupy docelowej,
  • analizę wrażliwości cenowej,
  • identyfikację kluczowych cech produktu wpływających na motywację do zakupu,
  • określenie poziomu świadomości marek diet pudełkowych/cateringów dietetycznych,
  • identyfikację nośników reklamowych o najwyższej skuteczności.
Szczegóły projektu

W badaniu stworzonym na potrzeby naszego klienta wzięły udział osoby odpowiedzialne lub współodpowiedzialne za zakupy diety pudełkowej/cateringu dietetycznego w swoim gospodarstwie domowym. Takie, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających badanie dokonały zakupu opisanej wyżej diety. Badanie CAWI na próbie 100 respondentów, dobranej w schemacie warstwowo-losowym trwało przeciętnie 15 min. Parametry warstwowania obejmowały płeć, wiek oraz delegaturę.

Rezultaty projektu

Klient otrzymał raport zawierający informacje o konsumentach diety pudełkowej/cateringu dietetycznego we Wrocławiu takie jak:

 

  • segmentacja wzbogacona o zbudowane persony
  • demografia i charakterystyka
  • zwyczaje i preferencje zakupowe
  • analiza wrażliwości cenowej konsumentów

W raporcie zidentyfikowaliśmy również kluczowe cechy produktu, które wpływają na motywację do zakupu. Opracowaliśmy wyniki poziomu świadomości marek diet pudełkowych/cateringów dietetycznych wśród konsumentów oraz wyznaczyliśmy nośniki reklamowe o najwyższej skuteczności według deklaracji respondentów.

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Agnieszka Skonieczna

Market Analysis Director