Case studies - 10 marca 2016

Badanie jakościowe wśród psychiatrów na temat leczenia ADHD w Polsce

Cele projektu

Nasz klient był zainteresowany doświadczeniami polskich lekarzy w zakresie leczenia ADHD. Poprzez badanie jakościowe wśród psychiatrów chciał poznać w szczególności następujące zagadnienia:

 

  • obecne sposoby leczenia,
  • najważniejsze trendy,
  • największe wyzwania, które stoją przed specjalistami w zakresie leczenia ADHD,
  • główne bariery i ograniczenia w prowadzeniu pacjentów z ADHD.
Szczegóły projektu

W ramach badania przeprowadziliśmy indywidualne wywiady pogłębione (IDIs) z lekarzami psychiatrii w Polsce. Dzięki zaangażowaniu doświadczonych moderatorów z zespołu PMR, badanie zostało przeprowadzone szybko i sprawnie. W trakcie wywiadów zostały poruszone oraz pogłębione wszystkie istotne dla klienta kwestie. A dodatkowo, zostały zgromadzone interesujące wnioski płynące z dotychczasowych doświadczeń lekarzy w prowadzeniu grupy pacjentów z ADHD.

 

Mimo wąskiej grupy badawczej, naszemu zespołowi udało się szybko zidentyfikować lekarzy, z którymi warto było przeprowadzić wywiady. Bez trudu dotarliśmy do lekarzy psychiatrów, czyli jednej z deficytowych specjalności na polskim rynku. Pomocny w tym był nasz rozbudowany panel lekarzy różnych specjalizacji – PMR Medical Panel – oraz wieloletnie doświadczenie w rekrutacji respondentów z branży medycznej.

 

Rezultaty projektu

W wyniku przeprowadzonej serii wywiadów pogłębionych z psychiatrami, dostarczyliśmy klientowi wielu szczegółowych danych. W wyczerpujący sposób zaprezentowaliśmy doświadczenia lekarzy psychiatrów w leczeniu ADHD.

 

Ta pogłębiona, unikatowa wiedza o niszowym segmencie rynku medycznego pozwoliła naszemu klientowi osiągnąć przewagę konkurencyjną nad innymi firmami. Stanowiła dla niego istotną pomoc podczas opracowywania strategii sprzedażowej i marketingowej, ponieważ mógł lepiej zrozumieć lokalny rynek, potrzeby i oczekiwania grupy docelowej.

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Marta Marszałek

Senior Pharma & Healthcare Market Analyst

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, akceptujesz politykę prywatności i wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.