Case studies - 28 maja 2019

Badanie i analiza rynku sprzętu medycznego w Polsce

Międzynarodowy gracz na rynku nowoczesnego sprzętu medycznego, planował podjąć strategiczne działania inwestycyjne w Polsce. W tym celu potrzebował kompleksowego wsparcia konsultingowego od PMR.

Cele projektu

Wykonana przez ekspertów PMR analiza rynku sprzętu medycznego, zawierała pogłębioną charakterystykę i segmentację placówek opieki zdrowia, stosujących sprzęt do terapii lekowych oraz zdefiniowanie ich preferencji zakupowych. 

 

Dodatkowo projekt obejmował analizę otoczenia konkurencyjnego wraz z charakterystyką modeli sprzedażowych głównych graczy w tym segmencie.

Szczegóły projektu

W ramach badania przeprowadzono kompleksową analizę polskiego rynku placówek medycznych. Zbadano go pod kątem ilości i rodzaju stosowanego sprzętu do terapii lekowych w rozróżnieniu na profil oddziału i placówki.

 

Zespół analityków PMR przeprowadził drobiazgową analizę dokumentacji przetargowej dotyczącej sprzętu i akcesoriów medycznych wykorzystywanych w terapiach lekowych na przestrzeni kilku ostatnich lat.

 

Poza tym analiza rynku sprzętu medycznego obejmowała pełną analizę konkurencji z uwzględnieniem udziałów rynkowych głównych producentów sprzętu i charakterystyką ich modeli sprzedażowych. Analiza rynku sprzętu medycznego została wzbogacona o prognozy rozwoju rynku na najbliższe lata. 

 

Dodatkowo w ramach projektu przeprowadzono serię wywiadów eksperckich z producentami i dystrybutorami sprzętu medycznego. Posłużyły one analitykom PMR do weryfikacji wstępnych analiz i pogłębienia wiedzy o modelach sprzedażowych konkurencji.

Rezultaty projektu

W rezultacie klient otrzymał przekrojową analizę rynku sprzętu medycznego, stosowanego w terapiach lekowych w Polsce. Umożliwiła ona podjęcie strategicznych decyzji biznesowych. Dzięki analizie zakupów przetargowych, klient pozyskał unikatową wiedzę na temat preferencji klientów w zakresie sposobu zakupu i wyboru sprzętu. Informacje te poparto precyzyjnymi danymi historycznym oraz prognozami rynkowymi na najbliższe lata.

 

Dostarczona wiedza rynkowa umożliwiła klientowi lepsze zrozumienie potrzeb klientów. Co więcej pozwoliła na zweryfikowanie swojej dotychczasowej strategii sprzedaży i wykorzystanie w pełni potencjału rynku w Polsce.

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Marta Marszałek

Senior Pharma & Healthcare Market Analyst