Case studies - 19 stycznia 2018

Jakie rodzaje badań konsumenckich można wykorzystać na poszczególnych etapach cyklu życia produktu?

Badania konsumenckie są czasami niedoceniane w procesie rozwoju strategii produktu – niezależnie od tego, czy dotyczy to nowego produktu, czy już istniejącego na rynku. Czasami zapomina się, że wymagania klientów odgrywają najważniejszą rolę w zarządzaniu produktem. Są one szczególnie ważne na etapie opracowywania koncepcji i wprowadzania oferty na rynek. Jednak ich roli nie należy lekceważyć również w innych czasach. Na każdym etapie rozwoju produktu, menedżerowie muszą polegać na badaniach i uzupełnić je o bezpośrednie informacje od klientów.

Badania konsumenckie zależnie od etapu cyklu życia produktu

Kiedy zrozumiemy, na którym etapie rozwoju jest dany produkt, łatwiej będzie nam zaplanować proces i metody zbierania informacji od klientów. Poniżej przedstawiamy najczęściej stosowane rodzaje badań konsumenckich. Wskazujemy również kontekst biznesowy, w którym każda metoda okazuje się najbardziej skuteczna:

 

  • Wprowadzenie produktu na rynek – ocena potencjału rynku, analiza potrzeb, cen i konkurencji.
  • Wzrost sprzedaży produktów – analiza dystrybucji, badania promocyjne, ocena satysfakcji klientów, analiza stosowania i postaw.
  • Dojrzałość produktu – pozycjonowanie marki, segmentacja rynku, ocena potencjału rynku, monitorowanie rynku.
  • Spadek sprzedaży produktu – poszukiwanie nowych rynków, analiza możliwości fuzji i przejęć, monitorowanie sytuacji na rynku.
Badania konsumenckie na etapie wprowadzania nowego produktu na rynek

Najczęściej stosowane metody badawcze w praktyce biznesowej ograniczają się do indywidualnych i grupowych wywiadów oraz analiz sensorycznych. Jednak czasami to nie wystarcza do opracowania skutecznej strategii dla nowego produktu.

 

Poniżej przedstawiamy szersze podejście do badań konsumenckich na etapie opracowywania strategii nowego produktu. Kolejne etapy wprowadzania produktu wraz z metodami badawczymi, które należy zastosować na każdym etapie:

 

  • Przygotowanie – ustalenie ram pracy (np. zdolność produkcyjna, strategia globalna), wstępne określenie grupy docelowej (np. badanie omnibusowe).
  • Wybór pomysłów – zbieranie pomysłów w organizacji, ocena prawdopodobieństwa sukcesu każdego z tych pomysłów, ustalenie wskaźników kluczowych wyników (KPI), grupy fokusowe, tablice ogłoszeniowe online, pogłębione wywiady.
  • Testowanie koncepcji – określanie potrzeb klientów, testy użyteczności (np. conjoint, pomiary na skalach).
  • Testowanie prototypów – badania sensoryczne, grupy fokusowe.
  • Testy marketingowe – grupy fokusowe, testy marketingowe.
Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Agnieszka Skonieczna

Retail Business Unit Director 

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, akceptujesz politykę prywatności i wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.