Case studies - 13 lutego 2018

Analiza trendów na rynku produktów spożywczych

Nasz stały klient – producent półproduktów spożywczych – zwrócił się do PMR Consulting & Research z prośbą o stworzenie unikatowej publikacji dotyczącej najnowszych trendów w swojej branży. Jej podstawą miała być przeprowadzona przez nasz zespół analiza trendów konsumenckich na rynku produktów spożywczych w Polsce.

Cele projektu

Celem publikacji było wskazanie trendów, określenie cyklu ich życia oraz potencjału rozwojowego w perspektywie kilku lat. Trendbook miał być narzędziem dla działu marketingu, działu jakości oraz działu badań i rozwoju klienta, służącym do identyfikowania kierunków rozwoju rynku oraz do kreowania innowacyjnych konceptów produktów.

 

Zadanie, które klient wyznaczył zespołowi badawczemu PMR, stanowiło wyzwanie przede wszystkim ze względu na konieczność zastosowania niestandardowego podejścia badawczego, połączenia wielu technik badawczych oraz wykorzystania posiadanej przez PMR wiedzy na temat branży spożywczej.

Szczegóły projektu

Wykonana przez PMR analiza trendów była niezwykle szeroko zakrojona i obejmowała wiele etapów:

 

  • analiza danych wewnętrznych PMR na temat rynku spożywczego,
  • pogłębiona analiza desk research,
  • analiza zagregowanych danych na temat branży,
  • wywiady shopperowe,
  • wywiady etnograficzne z konsumentami w miejscu zakupu produktów z badanej kategorii,
  • wywiady jakościowe B2B z odbiorcami półproduktów klienta.

 

W ramach badania na bieżąco konfrontowaliśmy perspektywę konsumentów z perspektywą przedstawicieli firm będących odbiorcami półproduktów klienta (którzy obserwują realne wybory zakupowe Polaków) oraz z danymi wewnętrznymi PMR. Takie podejście pozwoliło zebrać dane z różnych źródeł i stworzyć wielowymiarowy obraz rynku.

Rezultaty projektu

Podczas realizacji tego projektu badacze PMR Consulting & Research przygotowali kompleksowy trendbook dotyczący badanego segmentu branży spożywczej. Publikacja ta stała się użytecznym narzędziem uwzględniającym wszystkie kluczowe potrzeby jej odbiorców po stronie klienta – działu marketingu, działu jakości oraz działu badań i rozwoju.

 

Dzięki wnikliwej analizie trendów wykonanej przez PMR, klient może podejmować konkretne kroki biznesowe służące podniesieniu innowacyjności z uwzględnieniem potrzeb każdej z zainteresowanych komórek w ramach przedsiębiorstwa, wyprzedzając tym samym kroki konkurencji.

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Agnieszka Skonieczna

Retail Business Unit Director 

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, akceptujesz politykę prywatności i wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.