Case studies - 24 sierpnia 2023

Analiza sytuacji i trendów na rynku budowlanym w Polsce: perspektywa uczestników rynku

Dla jednego z globalnych producentów materiałów budowlanych ze spółkami w Polsce przeprowadziliśmy wywiady pogłębione ze zróżnicowanym zakresem interesariuszy funkcjonujących na polskim rynku budowlanym w celu poznania ich perspektywy dotyczącej aktualnej sytuacji na rynku oraz spodziewanych trendów w bliższej oraz dalszej perspektywie czasowej.

Cele projektu

Wobec prac nad strategią grupy, w ramach fazy discovery, istotne dla klienta było zapewnienie wyczerpujących informacji dotyczących obecnej sytuacji na rynku budowlanym w Polsce, jak i antycypowanych trendów i zmian, które czekają rynek w bliższej oraz dalszej przyszłości.

 

Klienta w szczególności interesowały najbardziej i najmniej przyszłościowe sektory branży, a także szczegółowe kierunki rozwoju w wybranych obszarach. PMR przeprowadził badanie ze zróżnicowanymi podmiotami funkcjonującymi na rynku, a także zanalizował materiał dostarczony przez klienta, w celu odpowiedzi nurtujące zamawiającego pytania.

Szczegóły projektu

W ramach projektu PMR przeprowadził 25 wywiadów pogłębionych (IDI) z przedstawicielami różnych interesariuszy funkcjonujących na rynku budowlanym w Polsce: projektantów, przedstawicieli generalnych wykonawców oraz wykonawców, a także deweloperów. Zastosowany dobór próby do badania uwzględniał wcześniej zdefiniowane sektory branży, a także pozycje zawodową ekspertów, z którym przeprowadzono wywiady.

 

Ponadto, klient dostarczył również własne materiały, które poddane zostały analizie – uwzględniały one dodatkowe 45 wywiadów realizowanych z partnerami biznesowymi klienta.

Rezultaty projektu

Rezultatem projektu był rozbudowany raport badawczy zawierający szczegółowe informacje dotyczące obecnej sytuacji rynkowej, jak i antycypowanych trendów. W raporcie znalazły się również rekomendacje dotyczące kierunków rozwoju i obszarów do zaadresowania przez producentów materiałów budowlanych.

 

Ponadto dokument pokrywał takie obszary jak:

 

  • motywacje i kryteria wyboru partnerów biznesowych,
  • eksperckie analizy i przewidywania dotyczące wybranych, wcześniej zdefiniowanych sektorów w branży, 
  • listę najbardziej prospektywnych gałęzi / kierunków na rynku budowlanym.
Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Szymon Jungiewicz

Construction Business Unit Director