Case studies - 25 kwietnia 2017

Analiza rynku zamówień publicznych w sektorze opieki zdrowotnej

Cele projektu

Producent nowoczesnych systemów pobierania krwi zaangażował zespół PMR Consulting & Research do przeprowadzenia badania rynku, które miało stać się podstawą opracowania strategii rozwoju firmy. Przedmiotem zlecenia była kompleksowa analiza rynku zamówień publicznych w sektorze opieki zdrowotnej. Wspólnie z klientem założyliśmy, że rezultatami projektu będą:

 

 • dane na temat wielkości i wartości rynku zamówień publicznych w podziale na wybrane produkty,
 • szczegółowe informacje na temat otoczenia konkurencyjnego,
 • segmentacja rynku klientów w sektorze publicznej opieki zdrowotnej,
 • zestaw rekomendacji i wskazówek dotyczących dalszego rozwoju firmy.

 

Szczegóły projektu

W czasie projektu przeprowadziliśmy kompleksową analizę zakupów przetargowych dokonywanych w ramach określonych kategorii produktów. Przygotowaliśmy również segmentację rynku na podstawie kryteriów kluczowych dla naszego klienta. Ze względu na specyfikę rynku, badaniem objęliśmy różne typy jednostek publicznej opieki zdrowotnej.

 

Projekt został tak skonstruowany, by dostarczyć wiedzy m.in. na temat:

 

 • potrzeb i preferencji zakupowych odbiorców,
 • trendów na rynku zakupów przetargowych,
 • pozycji konkurencyjnej oraz udziałów rynkowych klienta w każdej z analizowanych kategorii produktowych,
 • najpopularniejszych marek na rynku,
 • przetargów ogłaszanych przez placówki publiczne na usługi outsourcingu wybranych procedur medycznych, w ramach których jest zgłaszany popyt na analizowane wyroby medyczne.
Rezultaty projektu

Zgromadzoną wiedzę na temat zakupów przetargowych na rynku opieki zdrowotnej zaprezentowaliśmy naszemu klientowi w postaci obszernego raportu. Zawarte w nim dane, analizy oraz rekomendacje okazały się niezwykle użyteczne w czasie:

 

 • dostosowania oferty produktowej do potrzeb obecnych i potencjalnych klientów,
 • budowania strategii rozwoju biznesu na kolejne lata.
Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Agnieszka Skonieczna

Market Analysis Director