Case studies - 5 czerwca 2019

Analiza rynku ubocznych produktów spalania

Jeden z naszych klientów, firma zajmująca się zagospodarowaniem ubocznych produktów spalania, na etapie planowania strategii rozwoju swojej działalności poprosiła PMR o wsparcie w zakresie kierunków rozwoju rynku.

Cele projektu

Analiza rynku ubocznych produktów spalania obejmowała przede wszystkim:

 

  • ocenę obecnego i przewidywanego potencjału rynku UPS z uwzględnieniem czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na rynek;
  • identyfikację i analizę potencjalnych grup odbiorców produktu na bazie UPS oraz wskazanie kluczowych czynników sukcesu w ramach każdej z grup.
Szczegóły projektu

Chcąc dostarczyć klientowi kompletnej wiedzy na temat rynku i odbiorców, zespół analityków i badaczy PMR przygotował wieloelementowy projekt badawczo-consultingowy obejmujący:

 

  • badanie ilościowe (ponad 200 wywiadów CATI) i jakościowe (ponad 40 wywiadów TDI) z przedstawicielami różnych branż, określonych jako potencjalne do stosowania badanego produktu;
  • wywiady eksperckie z ekspertami akademickimi i rynkowymi;
  • analizę danych statystycznych, najważniejszych wskaźników makroekonomicznych oraz branżowych wpływających na rynek.

Takie kompleksowe podejście i zastosowanie kilku, wzajemnie uzupełniających się metodologii pozwoliło spojrzeć na temat z kilku perspektyw. Rezultatem badania był raport badawczy podsumowujący obecny stan rynku i otoczenie konkurencyjne oraz perspektywy jego rozwoju na najbliższe lata.

Rezultaty projektu

Analiza rynku ubocznych produktów spalania i jej wyniki umożliwiły klientowi podjęcie strategicznych decyzji biznesowych co do kierunku rozwoju działalności i planowanych inwestycji. Sprawna i efektywna współpraca zaowocowała również kolejnymi wspólnymi projektami, w tym na rynkach zagranicznych.

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Szymon Jungiewicz

Construction Business Unit Director 

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, akceptujesz politykę prywatności i wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.