Case studies - 15 stycznia 2019

Analiza rynku produkcji spożywczej w Polsce w podziale na 10 branż

Klient zlecił nam realną ocenę kondycji branży produkcji spożywczej w Polsce z uwzględnieniem podziału na 10 kategorii.

Cele projektu

Celem klienta była realna ocena kondycji branży produkcji spożywczej w Polsce w podziale na 10 kategorii produktowych:

 

  1. Nabiał

  2. Piwo

  3. Napoje spirytusowe

  4. Herbaty i kawy

  5. Mrożonki

  6. Konserwy

  7. Dania gotowe

  8. Słodycze

  9. Mięso

  10. Ryby

W przypadku każdego z wymienionych segmentów, chodziło o wskazanie kluczowych trendów i tendencji, czołowych podmiotów działających na każdym z rynków (przychody min. 40 mln zł), analiza ich kondycji finansowej oraz zmapowanie posiadanych zakładów produkcyjnych.

Szczegóły projektu

Zrealizowaliśmy wywiady (badanie CATI) z producentami powyższych 10 kategorii produktowych.

 

Projekt zakładał przede wszystkim weryfikację danych dotyczących producentów, zarówno w oparciu o bazy własne i zewnętrzne, jak również desk reserch i bezpośredni, telefoniczny kontakt z producentami.

 

Efektem analizy były następujące materiały, które otrzymał klient:

 

 • kompleksowa baza Excel, zawierająca szczegółowe dane operacyjne i finansowe na temat ponad 500 największych producentów branży spożywczej w Polsce wraz z listą ponad 700 zakładów produkcyjnych posiadanych przez te podmioty, a także danymi na temat struktury właścicielskiej i powiązań kapitałowych

 • dokładna lokalizacja i wizualizacja danych odnośnie zakładów produkcyjnych na mapach z wykorzystaniem aplikacji Tableau

 • streszczenie menedżerskie w postaci prezentacji Power Point, zawierające: kluczowe KPI dla poszczególnych branż, wielkość rynku, wolumeny produkcji, pozycję największych graczy, analizę porównawczą, regionalną i ocenę atrakcyjności z wykorzystaniem wyselekcjonowanego zestawu wskaźników i zmiennych, analizę SWOT, rekomendacje i prognozy PMR.

Rezultaty projektu

Dzięki współpracy z PMR klient otrzymał gotowe narzędzia, które mógł wykorzystać na potrzeby przygotowania własnej oferty dla rynku produkcji spożywczej. Wkład PMR to zarówno bardzo czasochłonny proces agregacji i weryfikacji danych na temat producentów i ich zakładów, celem stworzenia jak najbardziej aktualnej i wysokiej jakości bazy, jak również zaprezentowana analiza porównawcza i ocena atrakcyjności. To pozwoliło klientowi od razu ukierunkować się i skupić działania marketingowo-sprzedażowe na strategicznych z jego perspektywy segmentach rynku.

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Agnieszka Skonieczna

Retail and Pharma Business Unit Director