Case studies - 25 maja 2019

Analiza rynku nabiału, sera i przetworów mlecznych w Polsce

Nasz klient – wiodący producent nabiału w Polsce – zwrócił się do PMR z potrzebą przeprowadzania analizy obecnego i przewidywanego stanu rynku nabiału w Polsce.

Cele projektu

Celem projektu była analiza obecnego i przewidywanego stanu rynku nabiału, ze szczególnym uwzględnieniem rozwijającego się rynku sera.

Szczegóły projektu

Analiza rynku nabiału składała się z serii działań mających na celu zebranie jak najszerszego zakresu informacji, a przede wszystkim przygotowanie kompleksowego opracowania dla klienta. W konsekwencji obejmowała:

 

  • oszacowanie wielkości całego rynku nabiału oraz poszczególnych segmentów produktowych,
  • stworzenie prognoz odnośnie rozwoju rynku oraz jego segmentów,
  • przeprowadzenie analizy konkurencji,
  • dokonanie przeglądu modeli dystrybucji oraz modeli współpracy z najważniejszymi sieciami detalicznymi,
  • wykonanie badania konsumenckiego wśród reprezentatywnej próby polskich gospodarstw domowych,
  • przeanalizowanie zachowań konsumenckich,
  • opracowanie charakterystyki i profili klientów kupujących produkty nabiałowe i ser
  • zrealizowanie badania świadomości marek i satysfakcji z oferowanych produktów,
  • zidentyfikowanie kluczowych czynników zakupowych,
  • sporządzenie opisu słabych stron produktów, które wpływają na decyzje zakupowe klientów.
Rezultaty projektu

Po zakończeniu projektu, klient otrzymał w raporcie szczegółowe dane o rynku nabiału w Polsce. W rezultacie stały się one podstawą do stworzenia planów działań prowadzących do dalszej penetracji rynku.

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Agnieszka Skonieczna

Retail Business Unit Director