Case studies - 25 lutego 2018

Analiza rynku leków biopodobnych w Polsce

Do PMR Consulting & Research zgłosił się globalny producent działający w branży farmaceutycznej.

Cele projektu

Celem projektu było przeprowadzenie kompleksowego badania, na który składała się:

 

 • analiza systemu opieki zdrowotnej w Polsce,
 • analiza polskiego rynku leków biopodobnych,
 • ocena potencjału wejścia na polski rynek nowego leku biopodobnego.

Analiza miała stanowić kompendium wiedzy o funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej w kontekście otoczenia konkurencyjnego dla leków biologicznych i biopodobnych w zdefiniowanych wskazaniach.

 

Celem projektu było zbudowanie skutecznej strategii biznesowej i zaplanowanie kolejnych kroków związanych z wejściem na polski rynek z nowym lekiem biopodobnym.

Szczegóły projektu

W ramach tego projektu zespół PMR przeanalizował następujące obszary i zagadnienia:

 

 • system opieki zdrowotnej,
 • proces refundacji leków i wycena procedur medycznych,
 • dane epidemiologiczne oraz prognozy,
 • ścieżka pacjenta z określonymi jednostkami chorobowymi,
 • poziom zapotrzebowania na lek biopodobny w kontekście obecnie stosowanych terapii,
 • opinie lekarzy, farmaceutów oraz liderów opinii na temat proponowanej terapii lekowej,
 • identyfikacja oraz profilowanie szpitali prowadzących terapię z zastosowaniem badanego leku,
 • analiza zakupów przetargowych na analizowany lek wraz z danymi historycznymi,
 • model podejmowania decyzji zakupowej o leku i główni uczestnicy procesu,
 • preferencje zakupowe oraz trendy,
 • ocena konceptu nowego leku,
 • identyfikacja największych dostawców leku.

Aby zagregować kluczowe informacje, zespół PMR Consulting & Research przeprowadził szeroko zakrojony projekt badawczo-konsultingowy składający się z kilku etapów:

 

 • wywiady ilościowe z lekarzami oraz farmaceutami,
 • pogłębione wywiady jakościowe z lekarzami określonych specjalizacji, farmaceutami szpitalnymi oraz liderami opinii,
 • kompleksowa analiza zakupów przetargowych w polskich szpitalach,
 • pogłębiona analiza danych zebranych metodą desk research.

Ważnym uzupełnieniem przeprowadzonej analizy były rekomendacje dotyczące najbardziej efektywnych narzędzi marketingu oraz budowania marki w analizowanym segmencie rynku.

 

Rezultaty projektu

Klient otrzymał od PMR Consulting & Research pełny obraz funkcjonowania rynku opieki zdrowia w Polsce. Raport zawierał rekomendacje w zakresie decyzji strategicznych umożliwiających wejście na rynek z nowym lekiem biopodobnym, by w pełni wykorzystać potencjał rynku.

 

Twarde dane rynkowe o zakupach przetargowych pozwoliły na identyfikację działań konkurencji i zbudowanie najbardziej optymalnej strategii sprzedaży i promocji. Natomiast informacje pozyskane z wywiadów rynkowych pozwoliły na poznanie kryteriów i preferencji zakupowych, ocenę potrzeb oraz szans na sukces rynkowy nowego leku.

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Agnieszka Skonieczna

Market Analysis Director