Case studies - 10 maja 2017

Analiza rynku gazów przemysłowych oraz doradztwo w obszarze rozwoju produktów

Na zlecenie producenta gazów przemysłowych zostało przeprowadzone rozległe badanie produktowe oraz szczegółowa analiza rynku gazów przemysłowych w Czechach, Szwecji, Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Cele projektu

Celem tego projektu badawczego było:

 

  • poznanie opinii klientów na temat różnych aspektów dotyczących użyteczności oraz wyglądu dwóch prototypów butli z gazem,
  • porównanie rozwiązań oferowanych przez naszego klienta z konkurencyjnymi ofertami dostępnymi na rynku.
Szczegóły projektu

By uzyskać odpowiedzi na pytania nurtujące naszego klienta, zbadaliśmy opinie, preferencje i zwyczaje użytkowników butli gazowych. Zobaczyliśmy, jak korzystają z tej kategorii produktów przemysłowych. Zebraliśmy i porównaliśmy poglądy użytkowników na temat cech charakteryzujących ofertę naszego klienta i produktów konkurentów.

 

W celu osiągnięcia założeń projektu przeprowadziliśmy 115 sesji testowych w Czechach, Szwecji, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Zrealizowaliśmy wywiady bezpośrednie (face-to-face) w oddziałach i punktach sprzedaży klienta oraz na terenie firm będących odbiorcami jego produktów. Respondentami byli końcowi odbiorcy produktów, a także klienci oraz pracownicy producenta.

Rezultaty projektu

W trakcie badania zidentyfikowaliśmy wady i zalety nowych produktów – zarówno w zakresie ich użyteczności, jak i wyglądu. Odkryliśmy elementy oferty najbardziej istotne dla końcowych odbiorców.

 

Na podstawie zebranych informacji mogliśmy przygotować konkretne rekomendacje odnoszące się do dalszego rozwoju produktów, aby zmaksymalizować szanse na udane wprowadzenie ich na rynek.

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Szymon Jungiewicz

Construction Business Unit Director