Case studies - 5 marca 2024

Analiza rynku chmury obliczeniowej oraz data center w pięciu krajach

Dla jednego z wiodących operatorów telekomunikacyjnych w Europie przeprowadziliśmy kompleksową analizę rynku chmury obliczeniowej i data center w krajach CEE/SEE (Chorwacja, Czechy, Grecja, Słowacja, Węgry). Analizę i prognozy rynku wsparły kompleksowe badania ilościowe i jakościowe w poszczególnych krajach.

Cele projektu

Potrzebą klienta jako aktywnego gracza na rynku data center było uzyskanie wyczerpujących informacji o rynkach w których uczestniczy. Zadaniem PMR było zbadanie:

 

  • otoczenia konkurencyjnego na rynku data center,
  • wielkości rynku mierzonego wskaźnikami (KPI), np. moc obiektów (MW), powierzchnia netto IT (m2), powierzchnia brutto (m2), przychody,
  • kierunku zmian na rynku chmury obliczeniowej i centrum danych, zwłaszcza w kontekście sytuacji geopolitycznej (m.in. wojna w Ukrainie, wzrost cen energii).

Bardzo istotne było także poznanie postaw klientów biznesowych. Szczególnym obszarem zainteresowania klienta były informacje o największych graczach na rynku data center, posiadanych przez nich obiektach oraz o planowanych budowach nowych obiektów w najbliższych latach.

Szczegóły projektu

W ramach projektu PMR przeprowadził 20 wywiadów eksperckich (IDI) z dostawcami (integratorzy, service providerzy, operatorzy telekomunikacyjni) działającymi na rynku chmury obliczeniowej oraz data center (strona podażowa) oraz badanie ilościowe przeprowadzone za pomocą metod CAWI i CATI na łącznej próbie 500 firm (strona popytowa) z pięciu krajów CEE.

 

Dane pozyskane na drodze badań w połączeniu z desk researchem posłużyły następnie do wyliczenia kluczowych wskaźników opisujących wartości rynków i ich struktury w poszczególnych krajach oraz innych miar ilościowych, dla których następnie zamodelowano pięcioletnie prognozy rozwoju, uwzględniające oprócz danych sektorowych również otoczenie makroekonomiczne w każdym kraju.

Rezultaty projektu

Rezultatem projektu było:

 

  • pięć dedykowanych raportów dla każdego z badanych państw,
  • raport strategiczny zawierający porównania pomiędzy poszczególnymi rynkami 
  • executive one pager z najważniejszymi wnioskami.

Klient otrzymał dodatkowo bazę danych zawierającą szeregi czasowe wraz z prognozami na lata 2023-2027, opisującymi rynek cloud computingu i data center, jak również szerszy kontekst – wartość rynku IT oraz komplet danych makroekonomicznych dla każdego z pięciu państw oraz analogiczną bazę danych zawierającą wszystkie wyniki badań ilościowych.

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Paweł Olszynka

ICT Business Unit Director