Case studies - 24 czerwca 2018

Analiza przetargów publicznych na sprzęt do terapii lekowych

Do PMR Consulting & Research – po profesjonalne wsparcie badawcze oraz doradcze – zwrócił się globalny producent nowoczesnego sprzętu do terapii lekowych. Zlecił nam przeprowadzenie badania tych przetargów w sektorze publicznym, które dotyczyły zakupu sprzętu medycznego z interesujących go kategorii produktowych.

Cele projektu

Analiza przetargów miała na celu dostarczyć klientowi szczegółowych informacji potrzebnych do stworzenia planów marketingowych i sprzedażowych, m.in.:

 

  • charakterystyka rynku przetargów publicznych,
  • segmentacja placówek opieki zdrowia stosujących określony sprzęt,
  • analiza otoczenia konkurencyjnego.
Szczegóły projektu

Przeprowadzona przez nasz zespół analiza objęła różne typy placówek medycznych stosujących nowoczesny sprzęt do terapii lekowych. A jej celem było dostarczenie klientowi wiedzy m.in. na temat:

 

  • kluczowych klientów,
  • kluczowych konkurentów,
  • potrzeb i preferencji zakupowych klientów,
  • najpopularniejszych marek w badanych kategoriach produktowych,
  • trendów na rynku zakupów przetargowych.
Rezultaty projektu

Na zakończenie projektu klient otrzymał kompendium wiedzy o rynku zamówień publicznych na sprzęt do terapii lekowych. Dostarczone dane okazały się bardzo użyteczne dla działu sprzedaży i pomogły wykorzystać potencjał polskiego rynku.

 

Umożliwiły identyfikację najbardziej perspektywicznych klientów i dostosowanie modelu sprzedaży do specyfiki lokalnego rynku. A to zaowocowało zrealizowaniem założonych celów sprzedażowych.

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Agnieszka Skonieczna

Market Analysis Director