Case studies - 6 czerwca 2024

Analiza potrzeb klientów rynku budowlanego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej

Dla jednego z czołowych producentów materiałów budowlanych PMR przygotował analizę potrzeb podmiotów kształtujących rynek budowlany w sześciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz przeprowadził sesję warsztatową na podstawie zebranych danych.

Cele projektu

Celem projektu było zrozumienie potrzeb klientów bezpośrednich (generalni wykonawcy, producenci betonu, sprzedawcy materiałów budowlanych, producenci prefabrykatów) oraz innych podmiotów kształtujących rynek budowlany (architekci, deweloperzy i lokalne władze/administracja) w każdym z sześciu krajów będących przedmiotem badania: Polska, Rumunia, Serbia, Ukraina, Słowacja i Węgry.

 

Głównymi zagadnieniami było rozpoznanie kluczowych czynników wpływających na wybór dostawców, zrozumienie najważniejszych problemów we współpracy, aspektów wpływających na jej pozytywną ocenę oraz poznanie opinii na temat stanu rynku i otwartości na innowacyjne rozwiązania. Wyniki badania miały stanowić podstawę sesji warsztatowej, której celem było wypracowania możliwych kierunków rozwoju.

Szczegóły projektu

W każdym z sześciu krajów, w których realizowano badanie przeprowadzono od 30 do 40 wywiadów jakościowych trwających około 60 minut. Respondenci zajmowali wyższe lub średnie pozycje menadżerskie i dobierani byli uwzględniając kryteria kompetencyjne. Rozmówcy reprezentowali grupy należące do bezpośrednich klientów zleceniodawcy (np. generalni wykonawcy) badania, jak i wpływających na rynek budowlany (np. architekci, deweloperzy, przedstawiciele władz lokalnych). Rozmowy prowadzono zgodnie ze ustandaryzowanymi scenariuszami dopasowanymi dla danych grup.

Rezultaty projektu

Dla każdego badanego kraju klient otrzymał raport zawierający:

 

  • streszczenie wyników badania
  • opis sytuacji makroekonomicznej kraju, uwzględniającą wskaźniki produkcji kluczowych materiałów oraz prognozy
  • prezentację perspektywy respondentów, obejmującą stan rynku i obserwowane trendy
  • opis najważniejszych kryteriów wyboru dostawcy, sytuacji uznawanych za problematyczne i dodatkowe oczekiwania względem współpracy
  • percepcję nowatorskich rozwiązań obecnych na rynku oraz stopień otwartości na innowacje


Ponadto na zakończenie projektu bazując na wynikach badania oraz wiedzy rynkowej swoich analityków PMR przeprowadziło sesję warsztatową dla przedstawicieli oddziałów krajowych klienta. Celem tego spotkania było określenie możliwości rozwoju i wprowadzania nowych produktów lub rozwiązań.

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Paweł Olszynka

ICT Business Unit Director