Case studies - 16 października 2019

Analiza potrzeb firm w zakresie usług kurierskich

Nasz klient stał przed zadaniem dostosowania globalnej strategii marketingowej do specyficznych potrzeb polskich firm zainteresowanych usługami spedycyjnymi.

Cele projektu

Klient chciał stworzyć nową kampanię medialną, która odpowiadałaby na potrzeby tej konkretnej grupy odbiorców. W tym celu nasz zespół, we współpracy z jedną z międzynarodowych agencji interaktywnych, zrealizował badanie dotyczące postrzegania jakości usług kurierskich przez polskich przedsiębiorców. 

Szczegóły projektu

W ramach projektu została przeprowadzona analiza potrzeb firm, a także zachowań i procesów decyzyjnych charakterystycznych dla obszaru usług kurierskich w segmencie B2B.

 

Do badania zaprosiliśmy decydentów, którzy w polskich firmach odpowiadają za wybór oraz nawiązywanie współpracy z dostawcami usług kurierskich. Ostateczną grupę badawczą uzyskaliśmy, włączając do badania reprezentantów firm o różnym poziomie i zakresie zapotrzebowania na te usługi. By zapewnić jak najszersze spojrzenie na badany temat, dotarliśmy do osób pracujących w przedsiębiorstwach o zróżnicowanym profilu działalności.

 

W ramach badania przeprowadziliśmy wiele dyskusji grupowych (FGI) typu triada. Organizacja mniej licznych, trzyosobowych grup dyskusyjnych, pozwoliła nam w pełni zaangażować wszystkich uczestników oraz dogłębnie poznać ich dotychczasowe doświadczenia, a także obecne i przewidywane potrzeby.

Rezultaty projektu

Dzięki zastosowaniu badania jakościowego, niewielkich liczebnie grup fokusowych oraz właściwej rekrutacji respondentów, uzyskaliśmy szczegółowe informacje na temat:

 

  • obecnych i przewidywanych potrzeb w zakresie spedycji,
  • niezaspokojonych obszarów w zakresie obsługi przez firmę kurierską,
  • pożądanych cech firmy kurierskiej,
  • procesu decyzyjnego dotyczącego wyboru dostawcy usług kurierskich,
  • modeli współpracy z firmami kurierskimi z perspektywy przedsiębiorcy.

Klientowi zaproponowaliśmy również szereg rekomendacji przydatnych w czasie budowania oraz optymalizacji strategii marketingowej. Były one użyteczne także na etapie dostosowania oferty i komunikacji marketingowej do oczekiwań obecnych i przyszłych klientów biznesowych.

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Krystian Gryzło

Senior Market Researcher