Case studies - 12 czerwca 2017

Analiza potencjału rynku rozwiązań mobilnych w przedsiębiorstwach

Zgłosiła się do nas międzynarodowa firma działająca w branży IT oraz najnowszych technologii. Poszukiwała badaczy rynku i doradców biznesowych, którzy posiadają doświadczenie w tym szybko rozwijającym się segmencie. Zlecona nam analiza potencjału rynku rozwiązań mobilnych dotyczyła rynku business-to-business (B2B).

Cele projektu

Poddaliśmy analizie średnie i duże przedsiębiorstwa, by na koniec projektu móc określić stopień wykorzystania rozwiązań mobilnych przez te firmy oraz określić dalsze kierunki rozwoju rynku.

 

W szczególny sposób przyjrzeliśmy się tematowi stosowania w biznesie modelu BYOD (Bring Your Own Device), czyli możliwości wykorzystywania urządzeń prywatnych do celów służbowych.

Szczegóły projektu

Zastosowaliśmy podejście, które gwarantowało uzyskanie najbardziej wiarygodnych wyników. Badaniem objęliśmy średnie oraz duże przedsiębiorstwa reprezentujące różne branże. Uwzględniliśmy zarówno firmy działające w sektorze publicznym, jak też prywatnym.

 

W badaniu wzięły udział tylko te firmy, które posiadają własny dział IT lub zatrudniają osobę odpowiedzialną za sprawy związane z IT. Z zatrudnionymi w tych firmach decydentami w obszarze IT zrealizowaliśmy aż kilkaset wywiadów. By zapewnić skuteczność i utrzymać krótki termin realizacji badania, posłużyliśmy się techniką wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI).

Rezultaty projektu

Przeprowadzona przez nas analiza pozwoliła dotrzeć do wielu ciekawych i ważnych informacji o polskim rynku rozwiązań mobilnych. Udało się na przykład oszacować, w jakim stopniu międzynarodowe trendy związane z mobilnością są obecne na lokalnym rynku. Dało to podstawy do zidentyfikowania tematów, które mogą stanowić szanse rozwojowe dla firm z tej branży.

 

Dane z badania zostały ponadto porównane z wynikami zdobytymi dla poszczególnych rynków zagranicznych, które były objęte badaniem na wcześniejszych etapach projektu. W konsekwencji została uchwycona specyfika polskiego rynku na tle innych krajów.

 

W szczególności, wyniki badania i analiza potencjału rynku rozwiązań mobilnych pozwoliły zdiagnozować:

 

  • stopień mobilności średnich i dużych firm w Polsce,
  • powody wdrażania strategii mobilnych,
  • korzyści wprowadzania rozwiązań mobilnych oraz przeszkody z tym związane,
  • obawy przedsiębiorstw przed korzystaniem z mobilności.
Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Paweł Olszynka

ICT Business Unit Director