Case studies - 12 kwietnia 2019

Analiza potencjału rynku przed wprowadzeniem nowego rozwiązania dla gospodarstw rolniczych

Jeden z ważnych graczy na europejskim rynku zaawansowanych rozwiązań dla gospodarstw rolniczych był zainteresowany wejściem na polski rynek. W związku z tym zwrócił się do PMR z prośbą o analizę potencjału rynku.

Cele projektu

Analiza potencjału rynku stanowi duże wsparcie przy podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych. Celem badania była ocena polskiego rynku rolniczego w kontekście innowacyjnych rozwiązań w portfolio klienta.

Szczegóły projektu

W ramach badania rynku zrealizowaliśmy 60 wywiadów TDI z rolnikami oraz specjalistami zaangażowanymi w proces doradczy. Głównym celem wywiadów był test konceptów. Respondenci oceniali ich funkcjonalność i zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi i rozwiązania w polskich realiach. W efekcie udało się wyselekcjonować koncepty, które mają największe szanse powodzenia i pokrywają niezaspokojone potrzeby w badanej grupie docelowej. 

 

Badanie zostało wzbogacone o wywiady z firmami obecnie działającymi na rynku oraz o analizę danych wtórnych typu desk research. Takie podejście pozwoliło na dostarczenie kompleksowej analizy otoczenia konkurencyjnego. Umożliwiło także analizę regulacji prawnych, mających realny wpływ na wprowadzenie nowych rozwiązań na polski rynek rolniczy.

Rezultaty projektu

Klient otrzymał szczegółowy raport zawierający podsumowanie wniosków oraz odpowiedzi na kluczowe pytania biznesowe. Analiza potencjału rynku pozwoliła wskazać segmenty, w ramach grupy docelowej, do których warto kierować ofertę. 

 

Wyniki, rekomendacje i wnioski, badacze PMR kilkukrotnie dyskutowali z przedstawicielami strategicznych działów po stronie klienta. Misją PMR było, aby jak najlepiej dostosować efekt finalny doradztwa do potrzeb klienta.

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Agnieszka Skonieczna

Retail and Pharma Business Unit Director