Case studies - 31 maja 2019

Analiza polskiego rynku piwa

Nasz klient chciał otrzymać możliwie szczegółowe informacje na temat bieżącej sytuacji na rynku piwa w Polsce.

Cele projektu

    • zidentyfikowanie najważniejszych trendów,
    • przygotowanie profili kluczowych graczy.
Szczegóły projektu

Zespół PMR przeprowadził bardzo szczegółową analizę dostępnych źródeł wtórnych, aby zidentyfikować najważniejsze trendy na polskim rynku piwa.

 

Przede wszystkim raport kładł nacisk na dynamiczny rozwój małych, lokalnych browarów zdobywających coraz większe uznanie konsumentów. Zostało to potwierdzone poprzez prezentację wyników finansowych kluczowych graczy oraz regionalnych producentów na przestrzeni ostatnich kilku lat.

 

Dodatkowo w raporcie zawarto prognozę na najbliższe lata z uwzględnieniem kluczowych czynników wzrostu i spadku dla tego sektora.

Rezultaty projektu

W rezultacie zrealizowana analiza rynku piwa dostarczyła wyczerpującej wiedzy rynkowej, bazując na jakościowych i ilościowych analizach polskich browarów.

 

Na podstawie raportu nasz partner mógł podejmować strategiczne decyzje o ekspansji działalności gospodarczej i zaangażowaniu środków finansowych w nowe inwestycje. Studium umożliwiło naszemu klientowi zrozumienie kluczowych czynników sukcesu rynkowego w sektorze piwa w Polsce. Pozwoliło także na zapoznanie się ze scenariuszami kierunku rozwoju rynku w przyszłości.

 

W raporcie szczegółowo przedstawiliśmy najważniejsze sektorowe trendy. Zaprezentowaliśmy również dokładną analizę kluczowych graczy obecnych na polskim rynku piwa – uwzględniając międzynarodowe koncerny i kontrastując je z dynamicznie rozwijającymi się lokalnymi producentami.

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Agnieszka Skonieczna

Retail and Pharma Business Unit Director