Case studies - 21 grudnia 2019

Analiza polskiego rynku piekarniczego

Klient – jeden z liderów branży komponentów do produkcji spożywczej, chciał poznać dominujące trendy rynkowe oraz zdiagnozować swoją pozycję na tle konkurentów.

Cele projektu

W ramach projektu zespół konsultantów PMR zrealizował kompleksową analizę rynku wyrobów z segmentu, w którym działa klient.

Szczegóły projektu

Na podstawie danych wtórnych, przedstawiono podstawowe informacje o sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych w Polsce. Charakterystyka rynku piekarniczego w Polsce zawierała także zmiany w konsumpcji podstawowych produktów spożywczych w ostatnich latach.

 

Aby uzyskać szerszy i bardziej kompleksowy obraz rynku, strukturę konsumpcji w Polsce porównano ze strukturą w wybranych krajach Unii Europejskiej. W raporcie znalazły się również prognozowana przez PMR wartość rynku pieczywa oraz średnie poziomy aktualnych cen wybranych produktów w poszczególnych krajach.

 

Dodatkowo raport obejmujący rynek piekarniczy w Polsce, wzbogacony został o profile największych firm zajmujących się produkcją komponentów spożywczych. Konkurencja na rynku piekarniczym została zestawiona na podstawie wyników finansowych badanych przedsiębiorstw. Przedstawiono także zestawienie kluczowych produktów w ofertach poszczególnych graczy rynkowych.

Rezultaty projektu

Charakterystyka rynku piekarniczego w Polsce pozwoliła klientowi poznać polskie oraz europejskie trendy konsumenckie. Na podstawie otrzymanego raportu klient zdobył szczegółowe informacje o tym, jakie działania podejmuje konkurencja na rynku piekarniczym. Uzyskane informacje obejmujące rynek piekarniczy w Polsce, pomogły w ustaleniu polityki produkcyjnej i sprzedażowej na najbliższe lata.

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Agnieszka Skonieczna

Retail Business Unit Director